นายกสมาคมท่องเที่ยวแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระบุ ผู้ประกอบการไทยควรเตรียมการรับนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยไม่ตั้งข้อรังเกียจ

  
     นายกสมาคมท่องเที่ยวแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระบุ ผู้ประกอบการไทยควรเตรียมการรับนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยไม่ตั้งข้อรังเกียจ แนะสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวทำความเข้าใจนักท่องเที่ยวจีนทันทีที่ถึงสนามบินและให้กำจัดทัวร์ศูนย์เหรียญ ต้นเหตุภาพลักษณ์ด้านลบการท่องเที่ยว
ดร.บุญทา ชัยเลิศ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง กล่าวในการเสวนา “จีนเที่ยวเชียงใหม่ ใครได้ใครเสีย” ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ว่า ประเทศไทยมีควรเตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกประเทศ ไม่เว้นแม่แต่นักท่องเที่ยวชาวจีน อย่างไม่ตั้งข้อรังเกียจ โดยต้องชี้แจงระเบียบปฏิบัติ ควรมีเจ้าหน้าที่สมาคมท่องเที่ยวอธิบายตั้งแต่สนามบิน โดยท่าอากาศยานควรจัดห้องไว้ให้ด้วย ทั้งนี้ที่พบปัญหาคือบริษัททัวร์ไม่อธิบายแก่นักท่องเที่ยวในเรื่องวัฒนธรรมประเพณีและข้อปฏิบัติ โดยส่วนใหญ่ที่พบนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ทำให้เกิดปัญหาคือกลุ่มที่มากับทัวร์ศูนย์เหรียญ ที่มัคคุเทศก์พาตระเวนซื้อขง ซึ่งบริษัท ที่ทำทัวร์ศูนย์เหรียญได้เปิดกิจการไว้รองรับ ทั้งรถนำเที่ยว ร้านค้า ร้านอาหารอย่างครบวงจรและพบว่าสินค้าแพง จนทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกหวาดระแวงไม่กล้าซื้อของไทย โดยเสนอให้มีการนำธุรกิจท่องเที่ยวเข้าไปอยู่ในสมาคมการท่องเที่ยวทั้งหมดเพื่อปฏิบัติแบบเดียวกัน มัคคุเทศก์ก็ควรแต่งกายเรียบร้อยด้วยชุดประจำชาติเหมือนประเทศท่องเที่ยวอื่นๆ ควรมีการจัดระบบบัตรสมาชิกสมาคม และควรจัดระเบียบตั้งแต่บัดนี้ก่อนที่ประเทศชาติจะเสียหายไปมากกว่านี้
นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง กล่าวในตอนท้ายว่า นักท่องเที่ยวจีนมีศักยภาพไม่ด้อยกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น และยังมีกลุ่มเศรษฐีใหม่ที่มีกำลังซื้อ คนเหล่านี้ชื่นชอบสินค้าไทย และพร้อมจะซื้อหากมีผู้ให้ข้อมูลที่ดี
 
5 กันยายน 2557 , 14:50 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่