งานเทศกาลมหัศจรรย์ผลไม้ใต้สู่แดนเหนือ

  
     งานเทศกาลมหัศจรรย์ผลไม้ใต้สู่แดนเหนือ นำผลไม้จากชายแดนใต้มาจำหน่ายในราคาประหยัด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคผลไม้ช่วยเกษตรกรชายแดนภาคใต้
นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เทศกาลมหัศจรรย์ ผลไม้ใต้สู่แดนเหนือ ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิต ยกระดับราคา และสนับสนุนให้เกษตรกรมีลู่ทางการจำหน่ายผลผลิตเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในช่วงนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวลองกอง ในจังหวัดชายแดนใต้ ด้วยขีดจำกัดเรื่องการขนส่งสินค้าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้สถานการณ์ด้านการตลาดไม่คล่องตัว ราคาผลผลิตตกต่ำ เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน กรมการค้าภายในจังได้จัดโครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตขอองจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2557 ภายใต้ 2 กิจกรรมหลักคือ กระจายผลผลิตลองกองไปยังทุกภูมิภาคของประเทศรวมทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มรับลองกองตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2557 เพื่อจำหน่ายให้ผู้บริโภค 8 ครั้ง รวม 20,000 กิโลกรัม และจัดงานเทศกาลมหัศจรรย์ผลไม้ใต้สู่แดนเหนือ ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2557 ณ ข่วงประตูท่าแพ เพื่อส่งเสริมการบริโภคผลไม้ภาคใต้ และยังนำผลไม้จังหวัดเชียงใหม่และภาคอื่นๆ มาร่วมส่งเสริมจำหน่าย เพื่อเป็นการแสดงน้ำใจช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้จากน้ำใจชาวเหนือ
กิจกรรมในงานประกอบด้วย บุฟเฟ่ต์ผลไม้ไทย ทั้งผลไม้ภาคใต้ ทุเรียน มังคุด ลองกอง และผลไม้ภาคเหนือ ลำไย เงาะ จากอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และผลไม้จากภาคอื่นๆ การแข่งขันกินเร็ว ละละ 1 รอบ เวลา 19.00 น.โดยเสียค่าสมัครเพียง 69 บาท ชิงรางวัลใหญ่ กิจกรรมระบายสีรูปผลไม้สำหรับเยาวชน ค่าสมัครคนละ 9 บาท รับของที่ระลึกฟรี จำหน่ายผลผลไม้จากเกษตรกรภาคใต้สู่ผู้บริโภคโดยตรง โดยเกษตรกรจากจังหวัดยะลานำลองกองมาจำหน่ายในราคาเพื่อเกษตรกร ในงานยังจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภคที่พร้อมใจกันลดราคาสูงสุดร้อยละ 40
 
5 กันยายน 2557 , 17:50 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่