จังหวัดเชียงใหม่ ซ้อมแผนเผชิญแผ่นดินไหว

  
     จังหวัดเชียงใหม่ ซ้อมแผนเผชิญแผ่นดินไหว รูปแบบการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ เพื่อเตรียมการซ้อมแผนแบบเต็มรูปแบบในวันพรุ่งนี้
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2557 การฝึกซ้อมแผนเผชิญแผ่นดินไหว อาคารถล่ม อัคคีภัย และสารเคมีรั่วไหล รูปแบบการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พลเรือน และอาสาสมัคร ร่วมซ้อมแผนบัญชาการในครั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในวันที่ 6 กันยายน 2557 จะมีการฝึกซ้อมแผนเต็มรูปแบบ สำหรับการฝึกซ้อมแผนครั้งนี้แม้จะเป็นการซ้อมแผนบนโต๊ะ แต่มีความสำคัญมาก เพราะเกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์ บัญชาการ อันจะนำไปสู่การแก้ไขสถานการณ์ที่มีประสิทธิภาพ
สำหรับพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เป็นพื้นที่ที่มีรอยเลื่อนพาดผ่าน ได้แก่ รอยเลื่อนแม่จันและแม่อิง แม่ฮ่องสอนแม่ทา เถิน และรอยเลื่อนพะเยา ซึ่งรอยเลื่อนเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหว อันจะก่อให้เกิดความเสียหาย และประชาชนจะได้รับความเดือดร้อน
 
5 กันยายน 2557 , 17:58 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่