สวท.เชียงใหม่จัดเวทีเสวนาแนวทางการทำสวนลำไยคุณภาพ

  
     สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่จัดเวทีเสวนาแนวทางการทำสวนลำไยคุณภาพ เพื่อการผลิตลำไยคุณภาพรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีเสวนาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรชาวสวนลำไย เรื่อง “แนวทางการทำสวนลำไยคุณภาพ” ตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหาลำไยปี 2557 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 4 อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ โดยมีนางสาวมัณฑนา อาษากิจ หัวหน้าฝ่ายรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินรายการ มีประชาชนและเกษตรกรอำเภอดอยเต่าและใกล้เคียงร่วมเวที โดยถ่ายทอดสดทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ความถี่ 93.25 มฮ. ผศ.พาวิน มะโนชัย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้กล่าวว่า เกษตรกรต้องเตรียมพร้อมรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 ด้วย แม้ว่าภาษีจะเป็นศูนย์แต่จะมีมาตรการกีดกันที่จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ทั้งเรื่องสารเคมีตกค้างและคุณภาพของลำไย โดยสารเคมีตกค้างนั้นมีสองส่วนคือจากสวนของเกษตรกรเองและในส่วนของการรมควันลำไยของผู้ประกอบการ เกษตรกรต้องคำนึงถึงมาตรฐาน คุณภาพ สิ่งแวดล้อม โดยรัฐบาลต้องดูแลให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรแต่ละรายมีค่าใกล้เคียงกัน คุณภาพใกล้เคียงกัน สร้างความประทับใจให้ผู้บริโภค ในมาตรฐานความปลอดภัย ขณะเดียวกันเกษตรกรควรเตรียมการรับวิกฤติแรงงานภาคการเกษตร ควรออกแบบสวนลำไยรองรับ ไม่ให้ต้นสูงเกินไปเพื่อง่ายต่อการเก็บเกี่ยว มีระบบน้ำที่ดี และเครื่องมือเครื่องใช้ที่พร้อมเพรียง อีกทั้งเตรียมพร้อมรับสภาพภูมิอากาศและนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์มากกว่านี้ ขณะที่การใช้ปุ๋ยต้องดูดิน ไม่ใช่พร่ำเพรื่อ หากดินเป็นกรดมาก็ใส่ด่างลงไป หากดินเป็นด่างมากก็เติมกรมลงไปเพื่อปรับสมดุลในดิน
ด้าน จ.ส.อ.อุดม รังสรรค์ อดีตประธานสหกรณ์พัฒนาการผลิตลำไยคุณภาพดอยเต่าจำกัดกล่าวว่าปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนลำไยได้เปรียบ เนื่องจากมีพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อในพื้นที่ เกษตรกรต้องผลิตลำไยคุณภาพ ผลิตลำไยปลอดสารพิษ และควบคุมไม่ให้ใช้สารเคมีจำนวนมาก
ขณะที่นายชัยเดช ต่อมะโนวงศ์ ผู้ช่วยเกษตรอำเภอดอยเต่า กล่าวว่า เกษตรกรต้องปรับตัวเข้าหาแหล่งความรู้ ใช้โซเชียลเน็ตเวอร์คให้เป็นประโยชน์และต้องผลิตลำไยที่มีมาตรฐาน และต้องมีเครือข่ายแลกเปลี่ยน ควบคุมพื้นที่การผลิตไม่ให้ผลผลิตออกมาพร้อมกันทีละมากๆ เพื่อจะไม่มีปัญหาด้านราคา
 
6 กันยายน 2557 , 15:12 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่