ตั้งแต่เปิดดำเนินการมา ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ รับเรื่องร้องเรียนแล้วกว่า 300 เรื่อง

  
     ตั้งแต่เปิดดำเนินการมา ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ รับเรื่องร้องเรียนแล้วกว่า 300 เรื่อง โดยการบุกรุก ครอบครองพื้นที่ป่า ได้รับการร้องเรียนสูงสุด
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นมา เพื่อรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ และบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จในที่แห่งเดียว(One Stop Service) นอกจากนี้ ยังได้เปิดสายด่วน Call Center 1567 บริการ 24 ชั่วโมง ไว้คอยรับเรื่องราวด้วย โดยเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 จังหวัดเชียงใหม่ ยังได้สั่งการให้อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมในแต่ละระดับ เพื่อคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ และให้แล้วเสร็จทุกแห่งภายในเดือนกันยายนนี้
สำหรับสถิติการร้องเรียน ปัจจุบันมีกว่า 300 เรื่อง ผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดและกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย มณฑลทหารบกที่ 33 โดยเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ การบุกรุก ครอบครองพื้นที่ป่า กว่า 100 เรื่อง คิดเป็นกว่าร้อยละ 32 การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐประมาณ 100 เรื่อง คิดเป็นกว่าร้อยละ 30 และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อพิพาทเรื่องที่ดินและการออกเอกสารสิทธิกว่า 40 เรื่อง คิดเป็นกว่าร้อยละ 12 ขณะที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการให้ยุติไปแล้วกว่า 160 เรื่อง อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงกว่า 160 เรื่อง และยังเปิดรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนอยู่ตลอดเวลา
 
8 กันยายน 2557 , 09:38 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่