มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เร่งจัดสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

  
     มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เร่งจัดสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว รองรับผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษาและด้านงานวิจัยในผู้สูงอายุ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เปิดเผยว่า ในปี 2556 ผู้ป่วยสูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ที่นอนติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีจำนวน 521 ราย ส่วนใหญ่เป็นโรคมะเร็ง เนื้องอก โรคหลอดเลือดสมอง และโรคกระดูกและข้อ บางรายต้องนอนอยู่กับเตียงตลอดเวลา ขยับตัวได้เพียงเล็กน้อย และช่วยเหลือตนเองไม่ได้แม้แต่การขับถ่าย โดยมีสาเหตุจากการประสบอุบัติเหตุ การผ่าตัดใหญ่ โดยเฉพาะการผ่าตัดในผู้สูงอายุ เช่น ผ่าตัดรักษากระดูกสะโพกหัก หากไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง จะก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงหลายอย่างที่นำไปสู่การเสียชีวิต ขณะที่ พบว่าในปี 2556 งบประมาณในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สูงถึงพันล้านบาท
ด้วยเหตุผลดังกล่าว มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก จึงมีแผนจัดสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและช่วยเหลือแบ่งเบาภาระครอบครัวของผู้ป่วย โดยศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวมีลักษณะเป็นอาคารสูง 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 5,760 ตารางเมตร สร้างบนพื้นที่ที่มีผู้บริจาคให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก จำนวน 8.5 ไร่ จะใช้งบประมาณในการก่อสร้างเฉพาะตัวอาคารจำนวน 150 ล้านบาท อาคารชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องตรวจผู้ป่วยทั่วไป ห้องกายภาพบำบัด ห้องรับประทานอาหาร และห้องนั่งเล่น , ชั้นที่ 2 เป็นหอผู้ป่วยหนัก ส่วนชั้นที่ 3-4 เป็นห้องผู้ป่วยพิเศษแยกเพศหญิงและเพศชาย พร้อมอุปกรณ์ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัยรองรับผู้สูงอายุระยะยาว โดยการก่อสร้างจะให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดภายในระยะเวลาปีครึ่ง ศูนย์ดังกล่าว นอกจากจะเป็นแหล่งให้บริการแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษาและด้านงานวิจัยในผู้สูงอายุด้วย
 
8 กันยายน 2557 , 15:52 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่