สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดประเพณีลูกช้างขึ้นดอย

  
     สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดประเพณีลูกช้างขึ้นดอย “รำลึกคุณครูบา ปู่จาองค์พระธาตุเจ้า ๕๐ ปี๋ มช. ขวบเข้า ลูกจ๊างเฮาสืบประเพณีขึ้นดอย” ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายนนี้
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ประเพณีลูกช้างขึ้นดอยนำน้องใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ถือเป็นประเพณีที่ดีงามและมีการจัดขึ้นทุกปี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2507 และในปี 2557 เป็นปีครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีชื่อการจัดงานว่า รำลึกคุณครูบา ปู่จาองค์พระธาตุเจ้า ๕๐ ปี๋ มช. ขวบเข้า ลูกจ๊างเฮาสืบประเพณีขึ้นดอย ถือเป็นกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเจริญรอยตามเส้นทางที่ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ที่ได้นำเหล่าพุทธศาสนิกชนชาวล้านนา แผ้วถางทางเพื่อสร้างทางขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ อันเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวล้านนามาช้านาน และยังเป็นการถวายสักการะบูชาพระบรมธาตุดอยสุเทพ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงใหม่
สำหรับ ปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ำกว่า 20,000 คน โดยขบวนจะเริ่มออกเดินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ช่วงเช้า ประกอบด้วย ขบวนกังสดาล ช่อช้างตุงไชย ขบวนผู้แทนนักศึกษาถือป้ายมหาวิทยาลัย ขบวนคณะผู้บริหาร และสมาคมนักศึกษาเก่า ขบวนช่างฟ้อน ขบวนผู้แทนนักศึกษาจาก 20 คณะ 1 วิทยาลัย ถือภาชนะเครื่องเขิน เครื่องทำบุญสักการะพระธาตุ ขบวนเครื่องสักการะพระธาตุ และต่อด้วยขบวนนักศึกษาแต่ละคณะ โดยทุกขบวนจะเดินจากประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พระสงฆ์จะประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล แล้วเดินออกสู่ถนนห้วยแก้ว ประกอบพิธีสักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย แล้วมุ่งหน้าเดินทางไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ผู้ร่วมขบวนจะสวมชุดพื้นเมือง เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันงดงามของล้านนา เมื่อถึงจุดหมายปลายทาง จะมีการถวายผ้าป่าและเทียนพรรษา มอบเงินบริจาคถวายแก่วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจะมีการขอความร่วมมืองดดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท โดยได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรภูพิงราชนิเวศน์ เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติ สาธารณสุข และคณะกรรมการกำกับดูแลการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และความประพฤตินักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมดูแลอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือไปยังรุ่นพี่ ศิษย์เก่าไม่นำเครื่องดื่มมึนเมาเข้ามาในกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัยครั้งนี้
 
8 กันยายน 2557 , 15:58 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่