เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบใบปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย

  
     เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบใบปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย ของโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย โรงเรียนผู้สูงอายุแห่งแรกของประเทศไทย
ดร.ดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง เป็นประธานและผู้มอบใบปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จึงได้ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ จัดตั้งโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ขึ้นในพื้นที่ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ถือเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีนักเรียนอายุต่ำที่สุดคือ 50 ปี และสูงที่สุด 91 ปี นอกจากจะมีภารกิจในการถ่ายทอดภูมิปัญญา ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเทคโนโลยีแล้ว ต่อไปจะมีการพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีรายได้เสริมจากการประดิษฐ์งานฝีมือที่ได้เรียนตามหลักสูตรอีกทางหนึ่งด้วย โรงเรียนชราบาลแห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกันเผื่อความผ่อนคลาย รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ทั้งทางด้านธรรมะ การพัฒนาอาชีพ การใช้เทคโนโลยีสื่อสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ให้ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ ในครั้งแรกนี้ มีผู้สูงวัยที่ผ่านการเรียนจนครบหลักสูตร จำนวน 254 คน ที่มีความอุตสาหะเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. จนจบหลักสูตรตลอดระยะเวลา 1 ปี ต่างสวมใส่ชุดครุยมารับปริญญาชีวิตปัจฉิมวัยในครั้งนี้ด้วยความภาคภูมิใจ หนึ่งในจำนวนนั้น คือ คุณยายจันทร์ฟอง สุขสำราญ อายุ 91 ปี นักเรียนที่อายุมากที่สุดของรุ่น มาโรงเรียนไม่เคยขาดเรียนแม้ครั้งเดียว กล่าวว่า รู้สึกมีความสุขมากที่ได้พบมาปะกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน แทนที่จะนั่งเหงาอยู่ที่บ้านเพียงลำพัง
 
8 กันยายน 2557 , 17:39 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่