คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจงกรณีคลิปเสียงฉาว บังคับให้นักศึกษาปี 1 รับน้อง

  
     คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจงกรณีคลิปเสียงฉาว บังคับให้นักศึกษาปี 1 รับน้อง โดยกรณีที่เกิดขึ้นเป็นกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะวิชาชีพครูตามหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ ที่นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมตั้งแต่ปี 1 จนถึงปี 5
ที่ตึกอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะ ร่วมกันชี้แจงกรณีที่มีคลิปเสียงที่ตั้งชื่อว่า ถ้าจะเรียนก็เข้ารับน้อง จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ถูกเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย ระบุว่า เป็นเสียงอาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บังคับให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมรับน้อง หากไม่เข้าร่วมก็ให้เลือกไปเรียนมหาวิทยาลัยอื่น
นายสิระ สมนาม อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่มีเสียงปรากฏอยู่ด้วยในคลิปเสียง กล่าวว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะมีประมาณ 200 คน และนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 1 มีจำนวน 32 คน แต่มีนักศึกษาทั้ง 2 คน ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของคณะ โดยเฉพาะการเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ซึ่งส่วนตัวเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญสำหรับผู้ที่จะก้าวไปสู่การเป็นครูบาอาจารย์ในอนาคต จึงได้เชิญมาพูดคุยทำความเข้าใจและชี้แจงให้เห็นความจำเป็นที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของคณะที่เป็นกิจกรรมตามหลักสูตร ซึ่งเป็นเจตนาที่ดีต่อนักศึกษาทั้งสิ้น ทั้งนี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ได้มีการกำชับนักศึกษาทุกระดับชั้นว่า อย่าเผยแพร่คลิปต่อ เพื่อป้องกันความเข้าใจผิด และความคลาดเคลื่อนมากไปกว่านี้
ด้านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชี้แจงว่า กิจกรรมที่มีการระบุถึงและอ้างว่ามีการบังคับให้นักศึกษาเข้าร่วมนั้นไม่ได้เป็นการรับน้อง แต่เป็นกิจกรรมตามหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าร่วมและทำกิจกรรมเพื่อเก็บคะแนนตั้งแต่เข้าเรียนปี 1 จนกระทั่งจบปี 5 ยืนยันว่าในส่วนของการรับน้องนักศึกษานั้น มหาวิทยาลัยมีการควบคุมดูแลเป็นอย่างดี โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพของนักศึกษาเป็นหลักและไม่มีการบังคับให้เข้าร่วมกิจกรรมแต่อย่างใด
 
8 กันยายน 2557 , 17:41 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่