ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรภาคที่ 1 พร้อม ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs รองรับ AEC

  
     ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมผลักดัน ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน
ในโอกาสที่พาสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อสำรวจความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน นางประนอม เฉินบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กล่าวว่า ขณะนี้ได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการในภาคเหนือ โดยได้นำไปศึกษาดูงานและออกร้านในต่างประเทศ ขณะที่จีนเป็นตลาดที่ต้องจับตาอย่างมาก จีนสนใจสินค้าหัตถกรรมไทย และได้มีการหารือกันว่าจะมีการนำสินค้าไทยไปออกงานแสดงสินค้าในจีนด้วย สำหรับการเตรียมการรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ขณะนี้ได้มีการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ เน้นเรื่องการลาด ที่จะเชื่อมโยงกับกลุ่ม AEC มีการพัฒนาหลักสูตร Business Model Canvas เชิงลึก และนำผู้ประกอบการไปในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกจีน โดยเฉพาะที่นครเซี่ยงไฮ้ พบว่าคนเซี่ยงไฮ้ ชื่นชอบสินค้าไทย ซึ่งนักธุรกิจจะต้องเตรียมตัว เรียนรู้ความชอบ วัฒนธรรมของลูกค้า โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพานิชย์ให้มีผลิตภาค และมาตรฐานที่ดีขึ้น ส่งเสริมร่วมกับกลุ่มจังหวัดเพื่อเน้นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตลาดต่างประเทศ โดยจะนำผู้ประกอบการ 60 ราย บุกตลาดทั้งจีน พม่า ลาว ในส่วนของโครงการหุบเขาแห่งอาหาร หรือ ไทยแลนด์ ฟูด วาเล่ย์ เพื่อสนองตอบโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก จะเน้นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ออแกนิกส์ มาตรฐาน อียู ดังจะเห็นได้จากโครงการส่งเสริมกลุ่มชาอินทรีย์ ที่ทำงานร่วมกับชาวเขาบนดอยแม่สะลอง ส่งเสริมการปลูกชาอินทรีย์ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล ทำให้ไม่มีปัญหาด้านตลาด ประหยัดต้นทุน โดยเห็นว่าจุดด้อยของผู้ประกอบการไทย คือยังไม่รู้เขา รู้เรา ซึ่งต้องศึกษาข้อมูลลูกค้า โดยเน้นคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเป็นตัวตั้ง
ขณะที่ภาคเหนือตอนบนกลุ่มล้านนา มีข้อได้เปรียบในเรื่องทุนทางวัฒนธรรม หัตถกรรม โดยได้คัดเลือกและผลิตภัณฑ์ผ้าทอ มีประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ พัฒนาให้ทันสมัย ได้มาตรฐานสิ่งทอง มาตรฐานการตัดเย็บ ตามมาตรฐานสากล
 
9 กันยายน 2557 , 11:54 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่