ภาพคำเตือนพิษภัยบุหรี่ขนาดใหม่ ร้อยละ 85 บนซองบุหรี่ มีผลบังคับใช้ 24 กันยายนนี้

  
     ภาพคำเตือนพิษภัยบุหรี่ขนาดใหม่ ร้อยละ 85 บนซองบุหรี่ของไทย มีผลบังคับใช้ 24 กันยายนนี้ ถือเป็นภาพเตือนบนซองบุหรี่ที่ใหญ่มากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก เพื่อสุขภาพของประชาชนที่ดีขึ้น
ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ จินต์จิระนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 ที่บังคับให้มีการพิมพ์ภาพคำเตือนพิษภัยบุหรี่ ขนาดภาพคำเตือนร้อยละ 85 ของพื้นที่ซอง ซึ่งถือเป็นคำเตือนบนซองบุหรี่ที่ใหญ่มากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2557 เป็นต้นไป จากการตรวจสอบร้านขายปลีกบุหรี่ พบว่า ซองบุหรี่ที่มีขนาดภาพคำเตือนร้อยละ 85 เริ่มมีการวางจำหน่ายแล้ว ทั้งบุหรี่ที่ผลิตโดยโรงงานยาสูบและที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2557 เป็นต้นไป หากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จะมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และผู้จำหน่ายบุหรี่ซิกาแรตที่ไม่ได้แสดงฉลากตามที่กำหนดไว้ มีโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ทั้งนี้ 5 ประเทศที่มีภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ขนาดใหญ่ที่สุด ได้แก่ ออสเตรเลีย ขนาดร้อยละ 87.5 ประเทศไทยร้อยละ 85 และ เนปาล บรูไน แคนาดา มีขนาดร้อยละ75 สำหรับภาพคำเตือนขนาดใหม่มี 10 แบบ ระบุพร้อมข้อความคำเตือน ได้แก่ โปรดงดสูบบุหรี่ในบ้าน ควันบุหรี่ฆ่าเด็กได้ สูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งกล่องเสียง สูบบุหรี่ทำให้หัวใจวาย สูบบุหรี่ทำให้เส้นเลือดสมองแตก สูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งปาก สูบบุหรี่ทำให้เซ็กส์เสื่อม สูบแล้วปากเหม็นบุหรี่ สูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งปอด และสูบแล้วทรมานจนตายจากถุงลมพอง
 
9 กันยายน 2557 , 16:08 น. , อ่าน 1275  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่