เตรียมจัดงาน Northern Food Valley 2014 ปลายเดือนนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ระดมผู้ประกอบการภาคเหนือจัดงาน Northern Food Valley 2014 ปลายเดือนนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ แสดงศักยภาพอุตสาหกรรมด้านอาหาร และเกษตรแปรรูป ส่งเสริมภาคเหนือเป็นครัวของโลก
นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางวัชรา จีรประภาพงศ์ ประธานการจัดงาน Northern Food Valley 2014 นางศิริพร ตันติพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่และนายศักดิ์ชัย เหลืองสถิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1หรือ BOI ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน Northern Food Valley 2014 ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านอาหาร และเกษตรแปรรูป ส่งเสริมให้ภาคเหนือก้าวเข้าสู่การเป็นครัวของโลกอย่างเป็นรูปธรรม กระตุ้นให้ผู้ผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำตะหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยกระดับสินค้าอาหารของไทยให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ และเปิดช่องทางด้านตลาดของสินค้าเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือให้ได้พัฒนาศักยภาพและสามารถเชื่อมโยงตลาดและป้อนสู่ตลาดโลก โดยงานจะจัดระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2557 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต เป็นเวทีแสดงความก้าวหน้าของวงการอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปของภาคเหนือ ที่ประสบความสำเร็จระดับสากล นำเสนอเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมทางการเกษตรที่ผู้ประกอบการหรือเกษตรกรสามารถนำไปใช้ในการต่อยอดในการเพิ่มศักยภาพการผลิต
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมการเกษตร จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการ การจัดแสดงสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์ จากผู้ประกอบการในราคาพิเศษกว่า 140 ราย การเสวนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหาร ในหัวข้อ ทิศทางและแนวโน้มของนวัตกรรมอาหารในอนาคต อาหารท้องถิ่นสู่อาหารทางเลือก เกษตรออแกนิกส์และเกษตรอินทรีย์วิถีแห่งธรรมชาติสู่อนาคต การสาธิตทำอาหารจากเชฟชื่อดัง จากร้านอาหารและโรงแรมระดับ 5 ดาว โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นภาคเหนือ การประกวดทำอาหารระดับภาคเหนือโดยใช้วัตถุดิบภาคเหนือเป็นหลัก การแสดงศิลปวัฒนธรรมและร่วมลุ้นรางวัลตลอดการจัดงาน
 
9 กันยายน 2557 , 16:16 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่