เขื่อนขนาดใหญ่ 2 แห่งของจังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น หลังฝนตกต่อเนื่องหลายวันในระยะนี้

  
     เขื่อนขนาดใหญ่ 2 แห่งของจังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น หลังฝนตกต่อเนื่องหลายวันในระยะนี้ ขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางในบางพื้นที่ มีปริมาณน้ำน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งได้เตรียมแผนรองรับไว้แล้ว
นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน สำนักชลประทานที่ 1 กล่าวว่า จากการที่มีฝนตกต่อเนื่องในระยะนี้ ส่งผลให้เขื่อนขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น แต่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง มีปริมาณน้ำไหลเพิ่มเข้ามากกว่าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด ส่งผลให้ในฤดูแล้งต่อจากนี้ ต้องจำกัดพื้นที่ในการเพาะปลูกบริเวณท้ายเขื่อนโดยเฉพาะพืชที่ใช้น้ำมากเช่นข้าว สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 12 แห่ง มีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเกินร้อยละ 50 จำนวน 4 แห่ง คาดว่าเมื่อถึงต้นฤดูกาลเพาะปลูกจะมีน้ำเกือบเต็มเขื่อน ยกเว้นในพื้นที่อำเภอโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย จึงขอเตือนประชาชนกักเก็บน้ำไว้ให้มากที่สุด เพื่อจะไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง
ส่วนน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาในจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน สำนักชลประทานที่ 1 กล่าวว่า ได้มีการวางแผนเตรียมจัดสรรน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่อยู่ใกล้เมือง คือ อ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวงที่อยู่บริเวณด้านหลังสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำรอง สำหรับใช้ผลิตประปาของจังหวัดเชียงใหม่หากเกิดวิกฤตจะสามารถผลิตน้ำประปาใช้ในเขตเมืองได้ประมาณ 30 วัน ส่วนอ่างเก็บน้ำที่อยู่รอบเมือง เช่น อ่างเก็บน้ำแม่เย็น ห้วยตึงเฒ่า ในกรณีที่เกิดวิกฤต จะขอรับการสนับสนุนจากทหารในการส่งน้ำมาผลิตน้ำประปาใช้ในเขตเมืองด้วยเช่นกัน
 
9 กันยายน 2557 , 16:52 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่