เปิดประชาคมอาเซียนนั้น SMEs จะต้องนำเอานวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม

  
     อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเผย การเตรียมพร้อมรับการเปิดประชาคมอาเซียนนั้น SMEs จะต้องนำเอานวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม เน้นความมีเอกลักษณ์ และรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์
ดร.อรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีหลายมาตรการในการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ทำธุรกิจเองโดยไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาโดยตรง และผู้ประกอบการเดิมที่ต้องการพัฒนา เติบโต ขยายโอกาส พัฒนาการผลิต การจัดการตลาด โดยปีหนึ่ง ๆ ได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการไปกว่าสองหมื่นรายทั้งการอบรม และนำไปศึกษาดูงานและออกร้านในต่างประเทศ ขณะที่ปี 2558 จะเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น SMEs จะต้องนำเอานวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้องพัฒนารูปแบบ มาตรฐาน สี เน้นความเป็นธรรมชาติ สร้างมูลค่าเพิ่ม โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาพื้นบ้านมาเสริม เน้นความมีเอกลักษณ์ หาจุดเด่นของสินค้าที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว รวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ขณะที่โครงการ Food Valley หรือหุบเขาแห่งอาหาร ในส่วนของภาคเหนือที่จะส่งเสริมตามโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก เนื่องจากในภาคเหนือมีความพร้อมทั้งสภาพภูมิประเทศ อากาศ เป็นแหล่งผลิตพืชอาหาร จะเน้นอาหารปลอดภัย อาหารอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานระดับโลก ล่าสุดมีโครงการนำร่องสามแห่งคือภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งต้องนำเสนอว่ารัฐบาลชุดนี้จะเห็นด้วยหรือไม่
 
10 กันยายน 2557 , 15:30 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่