อุทกภัยครั้งนี้มีพื้นที่การเกษตรเสียหาย 4 จังหวัดกว่า 140,000 ไร่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตือนประชาชนอย่าเชื่อข่าวลือจะไม่มีการปล่อยน้ำจากเขื่อนแม่งัดและเขื่อนแม่กวงเด็ดขาด

  
     คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังรับฟังบรรยายสรุปแล้วได้ออกตรวจเยี่ยม ที่เชิงสะพานป่าแดดซึ่งเป็นจุดต่ำที่สุดที่น้ำในแม่น้ำปิงเอ่อล้นท่วมตลิ่งในเขตเมืองเชียงใหม่ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากเหตุอุทกภัยดังกล่าวส่งให้ จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 47,700 ไร่ แม่ฮ่องสอนประมาณ 14,000 ไร่ เชียงรายเสียหายประมาณ 13,900 ไร่ และพะเยาประมาณ 74,000 ไร่ ทั้งนี้ที่เชียงใหม่นั้นต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ ภายหลังน้ำปิงลดจากตลิ่ง และจะรื้อฝายประมาณ 6 ฝายทิ้งเพื่อให้น้ำไหลสะดวกขึ้น โดยน้ำจะเริ่มต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 14.00 น.วันพรุ่งนี้ก็จะเร่งระดมสูบน้ำท่วมขังให้หมดภายใน 2 วัน โดยจะนำเครื่องสูบน้ำจากพื้นที่อื่นมาใช้ก่อนประมาณ 50 เครื่องโดยขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวลือ ต่าง ๆ ที่ว่าจะมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนแม่งัดและเขื่อนแม่กวง เพราะขณะนี้ทั้งสองเขื่อนสามารถรับน้ำได้อีกจำนวนมากและไม่มีเหตุจำเป็นใดต้องปล่อยน้ำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวด้วยว่าขณะนี้ปริมาณน้ำ 700 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อนาที ซึ่งถือว่าเป็นน้ำที่ไหลแรงมากขณะที่แม่น้ำปิงสามารถรับน้ำได้ 500 ล้านลูกบากศ์เมตรต่อนาทีจึงได้เกิดการล้นตลิ่ง ทั้งนี้ได้สั่งการให้มีการแจ้งเตือนประชาชนชาวจังหวัดลำพูนให้อพยพเคลื่อนย้ายผู้คนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย และในอีก 2 วันข้างหน้าน้ำจะไปถึงจังหวัดสุโขทัย ซึ่งได้ส่งทีมงานลงไปในพื้นที่เพื่อเตรียมการรองรับ ผ่อนหนักให้เป็นเบาและเตรียมอพยพผู้คนในพื้นที่เสี่ยง
 
, อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่