ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีผู้นำภาพระบุว่าเป็นอาวุธปืนปลอมขึ้นเครื่องบิน

  
     ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีผู้นำภาพระบุว่าเป็นอาวุธปืนปลอมขึ้นเครื่องบินจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพฯ พร้อมย้ำว่า ทุกกระบวนการตรวจสอบ มีมาตรฐานระดับสากล
นาวาอากาศโท หลักชัย เฉลยปราชญ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตามที่มีผู้โดยสาร ซึ่งได้เดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 111 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 เวลา 14.51 น. ได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โพสต์ใน Pantip ว่าได้พกพาอาวุธปืนปลอมติดตัวโดยไม่ได้ตั้งใจและสามารถผ่านจุดตรวจค้นได้นั้น ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ขอชี้แจงว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องการรักษาความปลอดภัย ซึ่งที่จุดตรวจค้นจะมีทั้งการเอ็กซเรย์กระเป๋าสัมภาระติดตัวและตรวจร่างกายผู้โดยสาร ถ้าหากตรวจพบอาวุธ หรือวัตถุอันตรายจะขอให้ผู้โดยสารนำออกจากกระเป๋าและห้ามพกพาขึ้นเครื่องโดยเด็ดขาด ซึ่ง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจค้น และให้มีการทดสอบรวมทั้งมีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในกรณีหากปรากฏว่าผู้โดยสารมีการหลงลืมพกพาอาวุธติดตัว เครื่องเอ็กซเรย์จะสามารถตรวจสอบได้ โดยเจ้าหน้าที่จะวิเคราะห์ภาพที่แสดงบนหน้าจอเครื่องเอ็กซเรย์ซึ่งในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่สามารถดูภาพได้ต่อเนื่องไม่เกิน 20 นาที เพื่อไม่ให้สายตาอ่อนล้าและลดประสิทธิภาพในการทำงาน
ในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้มีการสาธิตนำปืนจริงผ่านเครื่องสแกนตัวและสัมภาระผู้โดยสาร เพื่อให้ภาพปรากฏอยู่บนจอตรวจสอบซึ่งชัดเจน เพื่อความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารทุกคน
 
10 กันยายน 2557 , 17:07 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่