สมาคมชาวอีสานเชียงใหม่ เตรียมจัดงานทำบุญข้าวสาก

  
     สมาคมชาวอีสานเชียงใหม่ เตรียมจัดงานทำบุญข้าวสาก เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ ครูบาอาจารย์ และมิตรสหายที่ล่วงลับไปแล้ว ตามประเพณีสืบทอดกันมาช้านาน
นายเดชดวง อินทรกำแหง นายสมาคมชาวอีสานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ประเพณีเดือนสิบของไทย ในภูมิภาคต่างๆ มีการจัดงานทำบุญอุทิศไปถึงผู้ล่วงลับไปแล้วและอวยทานแก่ดวงวิญญาณทั่วไป โดยภาคใต้ เรียกว่า งานทำบุญบุพเปรตพลีหรือวันชิงเปรต ภาคเหนือ เรียกว่า งานตานก๋วยสลากหรือสลากภัต ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกว่า งานทำบุญข้าวสาก หรือสลากภัตเช่นกัน ซึ่งปีนี้พี่น้องชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มาอยู่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง ในนามสมาคมชาวอีสานเชียงใหม่ กำหนดจัดงานทำบุญข้าวสาก ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 ตรงกับวันแรม 5 ค่ำเดือน 10 ใต้เดือน 12 เหนือ เวลา 09.00 น. ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ ครูบาอาจารย์ และมิตรสหายที่ล่วงลับไปแล้ว ตามประเพณีสืบทอดกันมา นอกจากนั้น ยังถือเป็นการพบปะสังสรรค์กันด้วย
ในการจัดพิธีทำบุญครั้งนี้ พระราชสิงหวรมุนี เจ้าคณะอำเภอเมือง และเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ฯจะเป็นประธานสงฆ์ คณะกรรมการสมาคมฯ ได้จัดเตรียมเครื่องไทยทาน และมีขั้นตอน คือ จัดชุดไทยทานไว้ให้บูชาชุดละ 100 บาท เพื่อนำไปถวายเป็นสลากภัต ส่วนปัจจัยถวายพระภิกษุสามเณร เป็นการเพิ่มเติมอย่างน้อยชุดละ 200 บาท เวลา 09.00 น. ทำพิธีถวายสลากภัต โดยการถวายจะใช้วิธีจับสลาก เพื่ออุทิศส่วนกุศลผลบุญไปยังผู้ที่ล่วงลับไปแล้วตามประเพณีโบราณ จากนั้น จะทำพิธีถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี แล้วถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณร ผู้ประสงค์จะร่วมทำบุญสอบถามรายละเอียดได้ที่สมาคมฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 6261 หรือ 081 760 3033
 
10 กันยายน 2557 , 17:17 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่