มหกรรมท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ในงาน Lanna Expo 2014

  
     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดมหกรรมท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ในงาน Lanna Expo 2014
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดกิจกรรม มหกรรมท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2557 ในงาน Lanna Expo 2014 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประชาสัมพันธ์เปิดตัวการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีโอกาสนำเสนอสิ่งดีดีของชุมชนให้เป็นที่รู้จักกับนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป
ภายในงานจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงจากชนเผ่าที่หาชมได้ยากกว่า 20 ชุด การสาธิตและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในบูธสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่กว่า 30 บูธ พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนท่องเที่ยว ร่วมบันทึกภาพความประทับใจกับชุมชนท่องเที่ยวจำลองและชมนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
 
10 กันยายน 2557 , 17:30 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่