คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างต้นแบบรณรงค์งดดื่มเหล้าเดินขึ้นดอยสุเทพ

  
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างต้นแบบรณรงค์งดดื่มเหล้าเดินขึ้นดอยสุเทพ 13 กันยายน 2557 นี้
นายปุญญพัฒน์ กระจ่าง นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดเผยว่า ปีนี้ทางสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยสุเทพ โดยจัดแคมเปญรณรงค์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเดินขึ้นดอยสุเทพปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการรณรงค์และขอความร่วมมือกับรุ่นพี่ศิษย์เก่าและรุ่นน้องปี 1 ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการร่วมกิจกรรม ซึ่งประเพณีการนำน้องใหม่ไปมนัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพถือเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ที่น่าภาคภูมิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นประเพณีที่สร้างความประทับใจให้กับน้องใหม่ที่ก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย โดยปีนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีน้องใหม่ชั้นปีที่ 1 ของคณะเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 800 คน ซึ่งมาจากหลายสาขา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตเลียม และมีรุ่นพี่ศิษย์เก่า และขณะนี้ได้ทำการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ โดยเน้นการสื่อสารชวนน้องใหม่ นักศึกษารุ่นพี่และศิษย์เก่าร่วมเดินขึ้นดอยสุเทพทำจิตใจให้ผ่องใสและละเว้นจากอบายมุข ซึ่งจากการดำเนินการโครงการรณรงค์งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขึ้นดอยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมทั้งยังมีมาตรการทางกฎหมายและเจ้าหน้าที่ของทางมหาวิทยาลัยในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงทำให้งานเดินขึ้นดอยสุเทพเป็นงานที่สร้างสรรค์และปลอดภัย ไร้ซึ่งความรุนแรง
ขอขอบคุณข้อมูลจากเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์เเละสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
 
10 กันยายน 2557 , 17:41 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่