รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุ นายกรัฐมนตรีให้กรอบไว้ 3 ขั้นตอนในการปฏิบัติ สอดคล้องกับโรดแมป แบ่งเป็น 3 ระยะใน 1 ปี

  
     รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุ นายกรัฐมนตรีให้กรอบไว้ 3 ขั้นตอนในการปฏิบัติ สอดคล้องกับโรดแมป แบ่งเป็น 3 ระยะใน 1 ปี โดยเน้นหลักธรรมาภิบาล ก่อนจะส่งมอบงานให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
หม่อมหลวงปนัดดา ดิษกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวในโอกาสเดินทางมาบรรยายพิเศษ เรื่องธรรมาภิบาลสำหรับข้าราชการที่ดี ในงานประชุมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ในเรื่องธรรมาภิบาล นายกรัฐมนตรีได้ให้กรอบนโยบายมา 3 ขั้น ซึ่งสอดคล้องกับโรดแมปของรัฐบาล ให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแบบอย่างอย่างชัดเจน โดยแบ่งระยะที่ 1 ปี แบ่งเป็น 3 ห้วงเวลา ให้รีบทำงานทุกอย่างที่ทำได้ อะไรที่ทำได้ทำไปก่อน โดยเฉพาะสิ่งที่ส่งผลประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน ได้รับการปฏิบัติเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่รัฐ ส่วนอะไรที่เป็นข้อกฎหมาย ที่ล่าช้า ให้ปรับปรุงแก้ไข ส่วนขั้นตอนที่สอง ประเมินจากการทำงานในขั้นที่ 1 อะไรที่สำเร็จ อะไรที่ควรแก้ไข และอะไรที่ไม่ควรดำเนินการต่อ เป็นภาพรวมของทุกกระทรวง และช่วงที่ 3 ส่งมอบงานให้รัฐบาลที่จะมาจากการเลือกตั้งเพื่อให้เกิดการสานต่ออย่างเป็นรูปธรรม โดยจะต้องเน้นการทำ 12 ค่านิยมไทยที่นายกรัฐมนตรีขอให้เน้นสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า ขณะนี้กำลังรอสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ผ่านการสรรหามาจากทุกจังหวัด เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่เหมือนสถาปนิกเอกให้ประเทศชาติ มาวาดแบบประเทศไทยที่คนไทยอยากให้เกิด ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน ให้ประเทศชาติเข้มแข็ง โดยนายกรัฐมนตรีให้นโยบายว่าสิ่งที่ดีจะสานต่อ ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย โดยเฉพาะโครงการที่สร้างสรรค์ความเจริญที่เกิดในพื้นที่ แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของความประหยัด
 
11 กันยายน 2557 , 16:05 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่