ประชุมหน่วยงานที่รับผิดชอบงาน Road Show สินค้าเกษตรและกิจกรรม Prd North Star 2014

  
    ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ประชุมหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อซักซ้อมแผนการจัดกิจกรรมงาน Road Show สินค้าเกษตรและกิจกรรม Prd North Star 2014 ดาวเด่นคลื่นลูกใหม่นักประชาสัมพันธ์ ในงาน Lanna Expo 2014
นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานในการประชุมเตรียมจัดงาน Road Show สินค้าเกษตรและกิจกรรม Prd North Star 2014 ดาวเด่นคลื่นลูกใหม่นักประชาสัมพันธ์ ซึ่งทั้งสองกิจกรรมจะจัดในงาน Lanna Expo 2014 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยงาน Road Show สินค้าเกษตร นั้นมี 3 กิจกรรมประกอบด้วยการจำหน่ายสินค้าเกษตร ทั้งสี่ชนิด คือ ลำไย ข้าว สมุนไพร 4 ชนิดที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูนและแม่ฮ่องสอนส่งเสริม กิจกรรมบนเวทีและนิทรรศการสินค้าเกษตร โดยพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2557 หลังพิธีเปิดงาน Lanna Expo ในงานยังมีการสาธิตแสดงสินค้าและจำหน่าย เสริมความรู้ภาคการเกษตร มีกิจกรรมสินค้านาทีทองบนเวที จังหวัดลำพูนนำเสนอลำไยกับการขยายตลาดสู่อาเซียน จังหวัดลำปาง นำข้าวไรซ์เบอรี่และข้าวหอมล้านนาที่ปลูกด้วยน้ำแร่แจ้ซ้อน จังหวัดแม่ฮ่องสอนนำเสนอตะไคร้ดอยและข้าวลืมผัว ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอสมุนไพร 4 ชนิด ประกอบด้วยไพล ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน และอัญชัน และการเสวนาเรื่องครัวไทยสู่ครัวโลก
สำหรับกิจกรรมคลื่นลูกใหม่ดาวเด่นนักประชาสัมพันธ์ PRD North Star จะมีพิธีเปิดในวันที่ 20 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. โดยการนำผู้เข้ารอบการประกวด PRD North Star มาประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ และตัดสินมอบรางวัลในเวลา 15.00 น.ในงานมีกิจกรรมการออกร้านของกลุ่มธุรกิจต่างๆ จากเครือข่าย PRD North Star ได้แก่สมุนไพร สบู่สมุนไพร ผ้าพื้นเมือง ขนม ข้าวแต๋น น้ำดื่ม เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โซล่าเซลล์ เป็นต้น
 
12 กันยายน 2557 , 10:06 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่