รายงานพิเศษ ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดรองรับผู้ป่วยทั่วภาคเหนือ

  
     รายงานพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดรองรับผู้ป่วยทั่วภาคเหนือ โดยขณะนี้ได้ทำการรักษาผู้ป่วยด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด จำนวน 4 รายแล้ว
ปัจจุบันโรคทางโลหิตวิทยามีอุบัติการณ์สูงขึ้นและมีความซับซ้อนในการรักษามากขึ้น แม้การรักษาโรคทางโลหิตวิทยาด้วยยานั้นสามารถรักษาผู้ป่วยให้หายขาดได้ส่วนหนึ่ง แต่ยังมีผู้ป่วยอีกจำนวนหนึ่งที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด ซึ่งเดิมนั้นผู้ป่วยจำเป็นต้องเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลในกำกับของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ทำให้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางได้ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่ารักษาพยาบาลที่ค่อนข้างสูง ทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่สามารถได้รับการรักษา มีผลให้ไม่หายจากโรคและเสียชีวิต
นายแพทย์อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์ หัวหน้าศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดเพื่อให้ผู้ป่วยไม่ต้องลำบากในการเดินทางไปรักษายังกรุงเทพมหานครซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ศูนย์ดังกล่าว ประกอบด้วย หอผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูกและให้เคมีบำบัดขนาดสูง หน่วยกรองเก็บเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด และหน่วยเก็บรักษาเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดด้วยความเย็น ซึ่งได้เริ่มจัดตั้งโดยใช้เวลาหลายปีกระทั่งแล้วเสร็จโดยในเดือนมีนาคม 2557 ได้เริ่มการเก็บเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดจากหลอดเลือดดำด้วยเครื่องแยกเซลล์อัตโนมัติ ได้ปริมาณเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในปริมาณที่น่าพอใจและเปิดให้บริการในเดือนพฤษภาคม 2557 โดยได้ทำการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในผู้ป่วยรายแรกเป็นผลสำเร็จจนถึงเดือนสิงหาคมทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้ทำการรักษาผู้ป่วยด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด จำนวน 4 รายแล้ว
สำหรับโรคทางโลหิตวิทยาที่รักษาให้หายขาดโดยการใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดนั้นมีหลายโรคได้แก่ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบางชนิด โรคไขกระดูกฝ่อ โรคทางพันธุกรรมของโรคทางระบบโลหิตวิทยาและภูมิคุ้มกัน(โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย)นอกจากนี้ ยังสามารถนำมาใช้รักษาโรคบางกลุ่มเพื่อให้โรคสงบเป็นระยะเวลานาน ได้แก่ โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบางชนิด โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวไมอีโลมา ส่วนผู้ป่วยมะเร็งอื่นๆ นอกเหนือจากมะเร็งทางโลหิตวิทยานั้น ได้มีการใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดเพื่อมารักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคมะเร็งในเด็ก ส่วนใหญ่ทำในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงและผู้ป่วยที่มีการกลับเป็นซ้ำของโรคเท่านั้น
 
12 กันยายน 2557 , 15:49 น. , อ่าน 1227  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่