รายงานพิเศษ สำรวจพื้นที่ต้นน้ำคลองแม่ข่า ก่อนวันคืนน้ำใสให้คลองแม่ข่าจะเริ่มต้นด้วยการใช้น้ำดี ไล่น้ำเสีย ตลอดลำน้ำ 26 กิโลเมตรผ่านพื้นที่ 3 อำเภอ

  
     นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.วสันต์ จอมภักดี ประธานคณะกรรมการอนุรักษ์แม่ปิงและสิ่งแวดล้อม (คอปส.) พ.อ.อัครวัฒน์ วุฒิเดชโชติโภคิน หัวหน้ากลุ่มงานข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจคลองแม่ข่าตั้งแต่ต้นน้ำที่บริเวณสะพานข้ามคลองแม่ข่า หน้าหมู่บ้านสุขิโต ลำเหมืองตำบลดอนแก้ว ชุมชนเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก และบริเวณรอยต่อลำห้วยชะเยือง ซึ่งพบว่าสภาพลำคลองมีแต่ผักตบชวาและขยะที่ชาวบ้านทิ้ง บางบ้านปลูกบ้านคล่อมคลอง และทิ้งของเสียลงแม่น้ำ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า คณะกรรมการมีกรอบเวลาทำงาน 3 เดือนเพื่อคืนความสดใสให้คลองแม่ข่า โดยได้สำรวจพื้นที่ต้นน้ำที่ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม มีปัญหาวัชพืชเต็มจนไม่มีทางน้ำไหล ซึ่งเจ้าของพื้นที่ต้องดำเนินการเอาออก และกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนและต่อเนื่องตลอดไป โดยทุกหน่วยงานต้องช่วยเหลือ โดยประชาชนต้องให้ความร่วมมือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำลำน้ำ คืนคลองแม่ข่าให้กับส่วนรวม
ขณะที่ ดร.วสันต์ จอมภักดี กล่าวว่า ในวันที่ 13 กันยายน 2557 จะเริ่มเปิดน้ำจากห้วยแม่หยวก ไปสู่คลองแม่ข่า จะนำน้ำดีตามธรรมชาติเติมแม่ข่าอย่างต่อเนื่อง โดยจะดำเนินการควบคู่กับการควบคุมไม่ให้ปล่อยน้ำเสีย โดยพบว่าน้ำแม่ข่าร้อยละ 80 เป็นน้ำทิ้งจากบ้านเรือน ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีอาคารขนาดใหญ่เช่นชุมชนเคหะ เหล่านี้ล้วนไม่มีระบบบำบัดก่อนปล่อยลงสู่คลองแม่ข่า โดยพบว่าทุกหลังคาเรือนจะปล่อยลงสู่คลองแม่ข่าทั้งหมด
คลองแม่ข่า มีระยะทางยาว 26 กิโลเมตร ในพื้นที่ตั้งแต่อำเภอแม่ริม อำเภอเมือง และอำเภอหางดง ที่ผ่านมามีสภาพเน่าเสีย ประชาชนรุกล้ำลำคลองจนก่อให้เกิดน้ำเน่าเสียเป็นทัศนอุจาด มาตรการแก้ไขล่าสุดจะนำทั้งมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคมเข้ามาแก้ไขและคาดว่าจะช่วยฟื้นคืนชีพให้คลองแม่ข่าซึ่งเป็นหนึ่งใน 7 ไชยมังคละเมืองเชียงใหม่อีกครั้ง
 
12 กันยายน 2557 , 16:48 น. , อ่าน 1171  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่