ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กว่า 20,000 คน ร่วมสืบสานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติต่อเนื่องมานาน 50 ปีแล้ว

  
     นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมประเพณีลูกช้างขึ้นดอย หรือ ฮับน้องขึ้นดอย เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2507เป็นการนำนักศึกษาใหม่ โดยเริ่มจากประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัยเขียงใหม่ ขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ระยะทาง 12 กิโลเมตร ขบวนลูกช้างเดินขึ้นดอย ประกอบด้วย ขบวนกังสดาลช่อช้างตุงไชย ขบวนช่างฟ้อน ขบวนเครื่องสักการะบูชาองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพและครูบาศรีวิชัย ตามด้วยขบวนของคณะผู้บริหารและนักศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัย ทั้ง 20 คณะ 1 วิทยาลัย ปีนี้มีนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 กว่า 7,000 คน พร้อมด้วยนักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า ประมาณ 12,000 คน รวมแล้วกว่า 20,000 คน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ประเพณีลูกช้างขึ้นดอย ถือเป็นเอกลักษณ์ที่น่าภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นประเพณีรับน้องเชิงสร้างสรรค์ที่สร้างความประทับใจแก่น้องใหม่ที่ก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดความรักสามัคคี ในงานยังรณรงค์รับน้องปลอดเหล้า งดดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท
 
13 กันยายน 2557 , 08:19 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่