รายงานพิเศษ น้ำดีไล่น้ำเสีย มาตรการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าเน่าเสียอย่างยั่งยืน

  
     รายงานพิเศษ น้ำดีไล่น้ำเสีย มาตรการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าเน่าเสียอย่างยั่งยืน คืน 1 ใน 7 ไชยมังคละเมืองเชียงใหม่ ให้กลับมาสดใสดังเดิม
ปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ยืดเยื้อเรื้อรังและไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ล่าสุดนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพลตรีศรายุทธ รังษี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมเป็นประธานเปิดประตูน้ำ ตามโครงการคืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ตามแผนแม่บทบริหารจัดการน้ำแม่ข่าแบบบูรณาการ ณ บริเวณประตูริมน้ำคลองชลประทานแม่แตง ตรงข้ามอ่างเก็บน้ำแม่หยวก ใกล้ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ทั้งนี้ คลองแม่ข่าเป็นหนึ่งใน 7 มงคลไชยะ เมืองเชียงใหม่ น้ำในคลองแม่ข่าเน่าเสียเป็นเวลานานจากชุมชนตามแนวคลองแม่ข่าปล่อยน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลลงในคลอง สร้างสิ่งก่อสร้างและที่อยู่อาศัยรุกล้ำลำน้ำ ซึ่งพบว่ามีมากถึงกว่า 2 พันครัวเรือน และได้รื้อถอนไปแล้ว 11 หลังคาเรือน และต้องรื้อโดยเร่งด่วนภายใน 3 เดือนนี้อีก 50 หลังคาเรือน การปล่อยน้ำดี เพื่อไล่น้ำเสียดังกล่าวเป็นความร่วมมือจาก จังหวัดเชียงใหม่ สำนักชลประทานที่ 1 เทศบาลนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่ใช้งบประมานแต่อย่างใด ทำให้น้ำไหล 2 ลูกเมตรต่อวินาที หรือวันละ 170,000 ลูกบาศก์เมตร ระยะทาง 26 กิโลเมตร ถ้าปริมาณน้ำมากในฤดูน้ำหลาก ก็จะปิดประตู ไม่ให้ท่วมตัวเมือง น้ำดีจะชะล้างน้ำเสียจนสิ้นสุดคลองแม่ข่า เจือจางน้ำเสียในเขตเมือง ขณะนี้ดำเนินการแล้วและพบว่าน้ำมีสภาพดีขึ้นอย่างมากจากการวัดคุณภาพของน้ำเปลี่ยนจากน้ำเสียเป็นดี
ขณะที่นายอนันต์ ชัยคำกอง ประธานชุมชนกำแพงงาม กล่าวว่า รู้สึกขอบคุณแทนคนในชุมชนริมคลองแม่ข่าหลังจากต้องทนกับสภาพน้ำในคลองแม่ข่าที่เน่าเสีย จนเกินเยียวยา ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษแก่คนในชุมชน ชาวชุมชนพร้อมจะร่วมดูแลแก้ไข โดยจะจัดการน้ำเสียก่อนปล่อยลง เพื่อสุขภาวะที่ดีของส่วนรวม และในอนาคต หากน้ำใสตลอดปี ก็จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วย
สำหรับการแก้ปัญหาดังกล่าวนับเป็นการบูรณาการทำงานโดยการประสานและไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดิน หลังจากแก้ปัญหามานานนับสิบปีแล้วยังไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ มาตรการน้ำดี ไล่น้ำเสีย น่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุด ณ เวลานี้ ซึ่งจะสามารถเป็นต้นแบบในพื้นที่อื่นๆ ได้อีกด้วย
 
13 กันยายน 2557 , 17:53 น. , อ่าน 1249  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่