ชมรมชาวอีสานจังหวัดเชียงใหม่จัดงานบุญข้าวสาก ประจำปี

  
     ชมรมชาวอีสานจังหวัดเชียงใหม่จัดงานบุญข้าวสาก ประจำปี เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาวอีสานให้เป็นที่รู้จักในภาคเหนือ
ชมรมชาวอีสานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดงานบุญข้าวสาก ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายเดชดวง อินทรกำแหง นายกสมาคมชาวอีสานเชียงใหม่กล่าวว่า งานบุญข้าวสาก ของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น เหมือนประเพณีสลากภัตของชาวภาคกลางและงานชิงเปรตของชาวภาคใต้ ที่นิยมทำในเดือน 12 ของชาวภาคเหนือ หรือเดือน 10 ของภาคอื่น เพียงแต่เรียกแตกต่างกันเท่านั้น โดยชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มาอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมาก และได้รวมกลุ่มเป็นสมาคมชาวอีสานเชียงใหม่ และจัดงานบุญข้าวสากตั้งแต่ปี 2528 เป็นต้นมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชาวอีสานให้ชาวภาคเหนือได้รู้จัก โดยงานบุญข้าวสากนั้น เป็นการถวายสังฆทาน โดยญาติโยมจะไปจับฉลากและเมื่อพระสงฆ์หรือสามเณรองค์ใดได้สังฆทานนั้นก็นำไปถวาย โดยไม่เลือกเจาะจงว่าเป็นองค์ใด
สมาคมชาวอีสานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบุญข้าวสากเป็นประจำทุกปี โดยมีกิจกรรมอื่นๆ ที่จัดประจำคือ ราตรีเสียงแคน เทศน์มหาชาติ เป็นต้น
 
13 กันยายน 2557 , 17:53 น. , อ่าน 1231  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่