ประชาชนจำนวนมากร่วมชมการแสดงมหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติ

  
     ประชาชนจำนวนมากร่วมชมการแสดงมหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติ ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ ที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเรียกนความรัก ความสามัคคีของประชาชนไทย
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนมาร่วมงานจำนวนมาก ทั้งนี้ในห้วงเวลาที่ผ่านมา ประชาชนมีความคิดเห็นแตกต่าง ขัดแย้งทางการเมือง ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนเกิดความเครียด วิตกกังวล ไม่รู้สึกปลอดภัย พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีดำริให้จัดโครงการ คืนความสุขให้คนในชาติขึ้นในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อสร้างบรรยากาศความสุข ความปรองดอง ความสมานฉันท์ ความรักความสามัคคีของคนในชาติให้กลับคืนมา
กิจกรรในงานมีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง เช่น รุ่ง สุริยา มนต์สิทธิ์ คำสร้อย ดำรง วงศ์ทอง อัมพร แหวนเพชร ตุ้ม จ่านกร้อง หนิม คะนึงพิมพ์(AF) อาร์ม ชิงช้าสวรรค์ รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากกระทรวงวัฒนธรรม นิทรรศการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กรมจัดหางานเปิดให้ลงทะเบียนว่างงานและแนะนำตำแหน่งงาน บริการตรวจสุขภาพ ตัดผมฟรี ธนาคารออมสินให้คำปรึกษาปัญหาหนี้นอกระบบ บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมจักรยานยนต์ จำหน่ายสินค้าธงฟ้า ราคาประหยัด คุณภาพดี ราคาถูกกว่าท้องตลาด และสินค้า OTOP อีกมากมาย
 
13 กันยายน 2557 , 20:11 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่