คาดว่าปีนี้สถานการณ์ปลูกฝิ่นในพื้นที่อำเภออมก๋อยจะลดลง เนื่องจากเจ้าหน้าที่กวาดล้างเมล็ดพันธุ์พร้อมอุปกรณ์ ขณะที่พบผู้เสพกว่าสี่พันคน

  
    นายอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ระบุ อำเภออมก๋อยมีการลักลอบปลูกฝิ่นมากที่สุดในประเทศ แต่ คาดว่าปีนี้สถานการณ์ปลูกฝิ่นในพื้นที่จะลดลง เนื่องจากเจ้าหน้าที่กวาดล้างเมล็ดพันธุ์พร้อมอุปกรณ์ ขณะที่พบผู้เสพกว่าสี่พันคน
นายชุติเดช มีจันทร์ นายอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยถึงสถานการณ์การลักลอบปลูกฝิ่นในอำเภออมก๋อย ซึ่งมากที่สุดในประเทศไทยว่า มีพื้นที่ปลูกฝิ่นกว่า 1400 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในหุบเขาธุรกันดารที่ยากต่อการเข้าถึง เนื่องจากชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ยากจน และการปลูก ฝิ่นมีรายได้สูงถึงงานละแสนบาท สูงกว่าพืชอื่นหลายเท่าตัว อย่างไรก็ตามจากการที่ เจ้าหน้าที่รัฐกวาดล้างอย่างหนัก โดยเฉพาะล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เข้ากวาดล้างเมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การปลูก การเสพ เชื่อว่า ปีนี้ฝิ่นในพื้นที่จะลดลงอย่างแน่นอน โดยผลผลิตฝิ่นในพื้นที่อำเภออมก๋อย คาดว่าใช้ไม่เพียงพอกับการบริโภคในพื้นที่ เนื่องจากพบว่า ประชากรทั้งหมด 6 หมื่นคน ผู้ติดฝิ่นกว่า 4 พันคนโดยพบว่ามีการนำเข้าจากพื้นที่อื่นมาเสพในพื้นที่ด้วย
สำหรับแนวทางแก้ไขนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างเร่งนำผู้เสพเข้ารับการบำบัดและอบรมปลูกพืชทดแทน
 
15 กันยายน 2557 , 14:35 น. , อ่าน 1252  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่