โครงการเทศบาลพบประชาชนตำบลสันปูเลย

  
    เทศบาลตำบลสันปูเลย จัด โครงการเทศบาลพบประชาชนตำบลสันปูเลย มีกิจกรรมบริการประชาชนตลอดทั้งวัน
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลพบประชาชนตำบลสันปูเลย พร้อมร่วมเปิดป้ายติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ณ บริเวณสี่แยกบ้านท่ารั้ว อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยเทศบาลตำบลสันปูเลย มีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งวัน เริ่มจากพิธีสงฆ์ ในช่วงเช้า กิจกรรมพบปะประชาชน ได้แก่ การจัดนิทรรศการกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสันปูเลยของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การบริการข้อมูลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการคัดแยกขยะและตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้นจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การบริหารชำระค่าภาษีและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระภาษีของกองคลัง การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของงานสวัสดิการและพัฒนาสังคม การแจกจ่ายสารเร่ง ซูเปอร์ พด จากกรมพัฒนาที่ดิน รวมถึงการนำเสนอผลงานในรอบปีงบประมาณ 2557 ของกองช่างเทศบาลตำบลสันปูเลย และการเสวนาพูดคุยกันกับนายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ในช่วงพบปะประชาชน ส่วนในช่วงเย็นมีวงดนตรีย้อนยุคยาใจมาแสดง ณ บริเวณลานหน้าหมู่บ้านอรสิริน โดยมีการชิงรางวัลหางบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมงานด้วย
 
15 กันยายน 2557 , 16:00 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่