หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าโครงการคืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า

  
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าโครงการคืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ยังพบอุปสรรคในการไหลของน้ำหลายจุด ซึ่งต้องมีการประชุมหาแนวทางแก้ไขต่อไป
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ประตูระบายน้ำตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการคืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ตามแผนแม่บทบริหารจัดการน้ำแม่ข่าแบบบูรณาการ โดยการปล่อยน้ำดี เพื่อไล่น้ำเสีย ซึ่งยังพบปัญหาว่า หลังจากเริ่มดำเนินการพบขยะลอยมาตลอดสายของคลองแม่ข่าและมากระจุกตัวบริเวณต่างๆ โดยเฉพาะประตูน้ำแห่งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จริงแล้วปัญหาคลองแม่ข่าที่มีการเน่าเสียมาจากการปล่อยของเสียจากอาคารขนาดใหญ่ บ้านเรือนราษฎร ทำให้น้ำเสื่อมสภาพ อีกประการหนึ่ง คือ มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนติดลำน้ำแม่ข่ามากในบางจุด จากนี้ จะมีการประชุมกันเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหานี้ หากจำเป็นต้องรื้อสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางน้ำก็ต้องเร่งดำเนินการ ส่วนโฉนดที่ดินที่ออกทับลำน้ำแม่ข่า ก็ต้องมีการปรับแก้ ซึ่งต้องหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้น้ำในลำน้ำแม่ข่าไหลคล่องตลอดแนวระยะ 30 กิโลเมตร
การปล่อยน้ำดีไล่น้ำเสียดังกล่าวเป็นความร่วมมือจาก จังหวัดเชียงใหม่ สำนักชลประทานที่ 1 เทศบาลนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่ใช้งบประมาณ ทำให้น้ำไหลวันละ 170,000 ลูกบาศก์เมตร หลังเริ่มดำเนินการพบว่าน้ำมีสภาพดีขึ้น มีสีดำเจือจางลงไปมาก
 
15 กันยายน 2557 , 17:13 น. , อ่าน 1317  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่