กระทรวงพลังงานรับฟังความคิดเห็นประชาชน

  
     กระทรวงพลังงานรับฟังความคิดเห็นประชาชน เรื่องทิศทางพลังงานไทยเพื่อเตรียมพร้อมรับ การใช้พลังงานของประเทศไทยอีก 20 ปีข้างหน้า
นายอารีย์พงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น ทิศทางพลังงานไทย ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดทำแผนทิศทางพลังงานอีก 20 ปีข้างหน้า เพื่อนำพาประเทศไทย โดยก่อนหน้านี้ได้จัดที่จังหวัดขอนแก่น และจะไปจัดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโอกาสต่อไป ซึ่งเรื่องพลังงานมีสองเรื่องสำคัญ นอกจากใช้ไฟฟ้าพลังงาน ก๊าซถ่านหินแล้ว ยังมีเรื่องการทำพลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน เพื่อจะได้ไม่ต้องซื้อเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ภาคเหนือมีพลังงานถ่านหินจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ สามารถผลิตพลังงานปลอดภัย ให้กับประชาชนในภาคเหนือได้ใช้ พลังงานจากถ่านหินเป็นพลังงานสะอาด ปลอดภัยและต้นทุนต่ำ ขณะเดียวกันต้องมีการพัฒนาการใช้พลังงานร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งพม่าและลาว ซึ่งพลังงานถ่านหิน ปัจจุบันได้นำเทคโนโลยี คลีนโคล หรือถ่านหินสะอาดมาใช้ ซึ่งคาดว่าจะทำให้ประชาชนยอมรับได้
ปัจจุบันประเทศไทยนำเข้าพลังงานปีละสองล้านล้านบาท ร้อยละ 80 เป็นน้ำมัน ภาคกลางใช้ไฟฟ้ามากที่สุด ร้อยละ 43 รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 10 และภาคใต้ร้อยละ 9 ภาคเหนือร้อยละ 8 ของกำลังผลิตทั้งหมด การผลิตไฟฟ้า มาจากก๊าซธรรมชาติมากที่สุดร้อยละ 65 ถ่านหินร้อยละ 21 และนำเข้าร้อยละ 7
 
16 กันยายน 2557 , 17:55 น. , อ่าน 1234  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่