รายงานพิเศษ เตาซุปเปอร์อั้งโล่ ลดการใช้พลังงานแก้สแอลพีจี ประหยัดพลังงาน สร้างรายได้

  
     รายงานพิเศษ เตาซุปเปอร์อั้งโล่ ลดการใช้พลังงานแก้สแอลพีจี ประหยัดพลังงาน สร้างรายได้เป็นชุมชนต้นแบบ ที่เตรียมขยายผลไปยังพื้นที่อื่น
จากการลงพื้นที่ของ นายอารีย์พงศ์ ภู่ชอุ่มปลัดกระทรวงพลังงาน และคณะ ที่เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการวางแผนพลังงานชุมชนในปี 2553-2556 มีสมาชิก 33 คน รวมกลุ่มทำเตาซุปเปอร์อั้งโล่ ลดการใช้แก้สแอลพีจี ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างรายได้คนละ 2-3 พันบาทต่อเดือน นอกจากนี้ยังมีโครงการรณรงค์การลดใช้แก้สในชุมชน 2,000 ครัวเรือน โดยส่งเสริมให้ประชาชนใช้เตาอั้งโล่ปรุงอาหารอย่างน้อยวันละหนึ่งมื้อ ขณะนี้กลุ่มเริ่มมีความยั่งยืน มีรายได้เสริมให้กับสมาชิก เตาซุปเปอร์อั้งโล่เป็นที่นิยม เนื่องจากได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนมีคุณภาพดี เป็นที่ยอมรับ นายจำนง ตันทา และนางสายสมร สมเกตุ สมาชิกของกลุ่มกล่าวว่า เตาซุปเปอร์อั้งโล่ ได้รับความนิยมในกลุ่มแม่บ้าน มีทั้งแบบใช้ถ่านและใช้ฟืนและใช้ทั้งถ่านและฟืน ประหยัดพลังงาน และใช้ถ่านน้อย ปัจจุบันสามารถจำหน่ายให้ชุมชนอื่น ๆ สร้างรายได้ และลดการใช้พลังงานได้เป็นอย่างดี
ขณะที่นายนายอารีย์พงศ์ ภู่ชอุ่มปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวว่า กลุ่มดังกล่าวนับเป็นตัวอย่างในการผลิตเตาซุปเปอร์อั้งโล่ ประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งมาตรการประหยัดพลังงานเป็นอีกมาตรการสำคัญที่ต้องส่งเสริม โดยจะมอบหมายให้พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ขยายผลไปยังพื้นที่อื่นอีกด้วย
เตาซุปเปอร์อั้งโล่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งเป็นศูนย์ถ่ายทอดและผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน หากประชาชนสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและศึกษาดูงานได้ทุกวัน
 
16 กันยายน 2557 , 21:15 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่