เวทีสาธารณะแนะนำรูปแบบในการก่อสร้างทางลอดที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 1001

  
     กรมทางหลวง เปิดเวทีสาธารณะสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อแนะนำรูปแบบในการก่อสร้างทางลอดที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 1001
ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมเวทีสาธารณะสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อแนะนำรูปแบบในการก่อสร้างทางลอดที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 1001 (รวมสะพานข้ามแม่น้ำปิง) จังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นโดยกรมทางหลวง โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังประมาณ 200 คน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีการเติบโตขึ้น โครงการจึงนี้มีความสำคัญต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางซึ่งจะได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเดิมที่มีอยู่ให้สามารถรองรับอัตราการเติบโตของปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น โดยลักษณะของโครงการมีงานขยายสะพานข้ามแม่น้ำปิง(สะพานป่าตัน) รวมงานก่อสร้างสะพานคู่ขนาดข้ามแม่น้ำปิง จุดเริ่มต้นบนทางหลวงหมายเลข 11 ที่ กม.93+960 สิ้นสุดที่ กม.93+000 ระยะทาง 3.04 กิโลเมตร
สำหรับโครงการดำกล่าว จะดำเนินการก่อสร้างโดย บริษัท เชียงใหม่ คอนสครัคชั่น จำกัด ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึง ตุลาคม 2560 โดยจะใช้งบประมาณ จำนวน 1,181 ล้านบาท
 
17 กันยายน 2557 , 11:38 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่