ผลการจัดระเบียบสังคม ในช่วงปีงบประมาณ 2557 ของจังหวัดเชียงใหม่

  
     ผลการจัดระเบียบสังคม ในช่วงปีงบประมาณ 2557 ของจังหวัดเชียงใหม่ มีสถานบริการที่ทำผิดกว่า 530 แห่ง ความผิดสูงสุด คือ การจำหน่ายสุราโดยไม่มีใบอนุญาต
นายโชคดี อมรวัฒน์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงการจัดระเบียบสังคมของจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงปีงบประมาณ 2557 ว่า การลดหรือควบคุมพื้นที่เสี่ยง ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ อำเภอทุกอำเภอ ได้รายงานผลการตรวจตรา กวดขันตามนโยบายลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคม หรือ การจัดระเบียบสังคม ได้แก่ มีการตรวจสถานบริการ ร้านจำหน่ายสุรา ร้านคาราโอเกะ และแหล่งอบายมุขอื่นๆ กว่า 7,600 แห่ง พบการกระทำผิดกว่า 530 แห่ง ความผิดที่ตรวจพบสูงสูง เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติสุราฯ จำหน่ายสุราโดยไม่มีใบอนุญาต ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ 507 ราย นอกจากนี้ การตรวจเสริมพิเศษ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีการร้องขอสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพิ่มเติมใน 25 อำเภอ จำนวน 48 นาย ให้มาช่วยออกตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอรอบใน 6 อำเภอ
สำหรับการใช้มาตรการทางปกครอง ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในปี 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อาศัยอำนาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 ปี 2502 ข้อ 2 สั่งปิดสถานที่ร้านจำหน่ายอาหาร สุรา หรือ เครื่องดื่มอย่างอื่น จำนวน 4 แห่ง เป็นในพื้นที่อำเภอสันทราย 3 แห่ง อำเภอเมือง 1 แห่ง สั่งปิดแห่งละ 30 วัน
 
17 กันยายน 2557 , 16:27 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่