จังหวัดเชียงใหม่ นำผู้ต้องขังจากเรือนจำกลาง มาช่วยขุดลอกคลองแม่ข่า

  
     จังหวัดเชียงใหม่ นำผู้ต้องขังจากเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ มาช่วยขุดลอกคลองแม่ข่า ในโครงการคืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า เพื่อปรับสภาพจิตใจก่อนจะพ้นโทษ ในลักษณะการทำประโยชน์ให้กับสังคม
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่คลองแม่ข่าบริเวณโรงพยาบาลลานนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการคืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ตามแผนแม่บทบริหารจัดการน้ำแม่ข่าแบบบูรณาการ โดยการปล่อยน้ำดี เพื่อไล่น้ำเสีย ซึ่งยังพบปัญหาว่า หลังจากเริ่มดำเนินการพบขยะลอยมาตลอดสายของคลองแม่ข่าและมากระจุกตัวบริเวณต่างๆ จึงได้มีการประสานขอความร่วมมือไปยังเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ ให้ผู้ต้องขังพัฒนางานสาธารณะภายนอกเรือนจำ มาขุดลอกคลองแม่ข่า จำนวน 40 คน เพื่อเป็นปรับสภาพจิตใจก่อนจะพ้นโทษ ในลักษณะการทำประโยชน์ให้กับสังคม
คลองแม่ข่าเป็นหนึ่งใน 7 มงคลไชยะ เมืองเชียงใหม่ น้ำในคลองแม่ข่าเน่าเสียเป็นเวลานานจากชุมชนตามแนวคลองแม่ข่าปล่อยน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลลงในคลอง สร้างสิ่งก่อสร้างและที่อยู่อาศัยรุกล้ำลำน้ำ ซึ่งพบว่ามีมากถึงกว่า 2 พันครัวเรือน ก่อนหน้านี้ ได้รื้อถอนไปแล้ว 11 หลังคาเรือน และต้องรื้อโดยเร่งด่วนภายใน 3 เดือนนี้อีก 50 หลังคาเรือน
 
17 กันยายน 2557 , 16:43 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่