กิจกรรม กยศ รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

  
     ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรม กิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ร่วมบริจาคโลหิตกว่า 190,000 ซีซี.
สำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อตอบแทนสังคม ในกิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ นางพวงชมพู ปัญโญ ผู้อำนวยการสำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เผยว่า ตลอดช่วงของการบริจาคโลหิต 2 วัน มีผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตจากองค์กรต่างๆ กว่า 500 คน เช่น บุคลากรจากสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพายัพ และสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งจากกิจกรรมนี้ได้รับการบริจาคโลหิตมากถึง 190,000 ซีซี. สำหรับผู้ในใจ เข้าร่วมโครงการฯ อีกครั้งได้ที่จังหวัดนครสวรรค์ ณ อาคารหอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2557 และจังหวัดอุบลราชธานี ณ อาคารหอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2557
 
17 กันยายน 2557 , 16:51 น. , อ่าน 1170  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่