หลายอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่เตรียมแผนรับพายุคัลแกมี เตรียมพร้อมทีมเผชิญเหตุ 24 ชั่วโมง

  
     หลายอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่เตรียมแผนอพยพรับพายุคัลแกมี โดยเตรียมพร้อมทีมเผชิญเหตุ 24 ชั่วโมง ขณะที่ก่อนหน้านี้เกิดวาตภัยบ้านเรือนประชาชนเสียหาย 7 หลังที่อำเภอแม่แตง
นางภัชธนิตา สดุดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า อิทธิพลพายุไต้ฝุ่นคัลแมกี ที่อ่อนตัวเป็นพายุโซนร้อนเคลื่อนตัวปกคลุมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตอนบนและจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันในช่วงค่ำของวันที่ 17 กันยายน ส่งผลให้พื้นที่บริเวณภาคเหนือมีฝนตกหนัก ล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่ได้มีวิทยุสั่งการไปยังทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำเภอ ไชยปราการ เชียงดาว และ แม่อาย ซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาสูงและมีประชาชนอาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ให้จัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยเพื่อการอพยพประชาชนในพื้นที่ได้ทันทีหากเกิดภัยธรรมชาติในช่วงคืนนี้ไปจนถึงวันที่ 18 กันยายน 2557 โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดเตรียมทีมเผชิญเหตุพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดเหตุฝนตกติดต่อกันหลายชั่วโมง จะต้องแจ้งอพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัย
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นคัลแกมีตั้งแต่วันที่ 15 กันยายนเป็นต้นมา ซึ่งได้เกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่ ส่วนใหญ่ก็จะเกิดน้ำท่วมระบายไม่ทันและกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเวลาอันรวดเร็ว โดยในวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา ที่อำเภอแม่ริมและอำเภอแม่แตง มีฝนตกในพื้นที่ 62 มิลลิเมตร เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอแม่แตง 7 หลังคาเรือน ขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสาขาเข้าสำรวจเบื้องต้นพบบ้านเรือนประชาชนกระเบื้องปลิวเสียหาย โดยได้จ่ายเงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรายละไม่เกิน 2 หมื่นบาทเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้ว
 
17 กันยายน 2557 , 16:51 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่