โครงการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการประกอบกิจการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระยะที่ 2

  
    กสทช.ลงพื้นที่เชียงใหม่ เดินหน้าโครงการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการประกอบกิจการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระยะที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และสื่อมวลชน ได้เผยแพร่ข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
พันตำรวจเอกทวีศักดิ์ งามสง่า กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการประกอบกิจการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระยะที่ 2 ในหัวข้อ การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์กับการเข้าถึง รับรู้ ข้อมูลข่าวสารของชุมชน ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง ที่ กสทช.ต้องการให้ผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพิ่มพูนศักยภาพ ความรู้ ความเชี่ยวชาญของตนเอง เป็นการช่วยพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนให้ครอบคลุมทั่วถึง กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กล่าวว่า โครงการนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงโดยผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และสื่อมวลชน ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
ภายในงานมีการบรรยายหลายหัวข้อ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ การเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ กับทิศทางเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์กับการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 
18 กันยายน 2557 , 11:55 น. , อ่าน 1243  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่