คณะทำงานสวนสัตว์เชียงใหม่ ยืนยัน ให้การดูแลสุขภาพแพนด้าเป็นอย่างดี รวมทั้งการดูแลฟันหลินฮุ่ย ที่มีการตรวจทุกระยะ โดยการตรวจครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันที่ 28 กันยายนนี้

  
     นายสัตวแพทย์กาญจน์ชัย แสนวงศ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วย นสพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ หัวหน้าคณะทำงานโครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้าในประเทศไทย เปิดเผยถึงกรณีข่าวแพนด้าหลินฮุ่ยฟันสึก ว่า เรื่องดังกล่าวน่าจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน คณะทำงานได้วางแผนตรวจสุขภาพแพนด้าเป็นประจำ รวมทั้งตรวจฟัน โดยทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ส่วนฟันของหลินฮุ่ยนั้นมีปัญหาจากยาปฏิชีวนะที่ได้รับเมื่อครั้งอยู่เมืองจีนที่เจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายจีนก็ทราบเรื่องนี้ดี ล่าสุดจากการปรึกษาทางการจีน ให้แนวทางว่าควรมีการเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณะอย่างเปิดเผย ให้วางแผนตรวจสุขภาพประจำปี 2557 โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์แพนด้าวู่หลงมาร่วมด้วย และให้ปรับเปลี่ยนชนิดของไผ่เพื่อชะลอการสึกของฟันจากเดิมที่เคยให้ไผ่ตงอย่างเดียว ให้ปรับเปลี่ยนเป็นไผ่หลากหลายชนิดในปริมาณที่เหมาะสม เช่น ไผ่หวานเมืองเลย ไผ่เลี้ยง ไผ่ลูกศร ไผ่เหลี่ยม ไผ่หยก ไผ่ลิโตเฟีย ไผ่มากินอย เป็นต้น ซึ่งการปรับเปลี่ยนดังกล่าวได้ดำเนินการมาแล้วปีกว่า โดยในวันที่ 28 กันยายน 2557 หลินฮุ่ยจะมีอายุครบ 13 ปี ก็ได้เตรียมกิจกรรมวันเกิดพร้อมเค๊กน้ำแข็งสามชั้นพร้อมกิจกรรมปลูกไผ่ 130 กอให้แพนด้ากินภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ด้วย
ส่วนเรื่องพฤติกรรมเป็นสัดนั้น ล่าสุดหลินฮุ่ยยังไม่แสดงอาการเป็นสัด ซึ่งเจ้าหน้าที่จะติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป ขณะที่การต่อสัญญาให้แพนด้าอยู่ต่อนั้น เนื่องจากทางการจีนได้เขียนสัญญาครอบคลุมถึงปี 2567 โดยทางการไทยจะต้องจ่ายเงินสมทบโครงการอนุรักษ์แพนด้าในจีนปีละ 5 แสนเหรียญสหรัฐ จากเดิม 250,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นไปตามหลักสากล ซึ่งสัญญาเดิมได้หมดอายุตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว ล่าสุดองค์การสวนสัตว์ได้ส่งหนังสือร่างสัญญาที่กระทรวงการต่างประเทศปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เตรียมเป็นวาระให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติตามปกติ เพื่อจะได้เชิญตัวแทนจากจีนมาร่วมลงนามในเดือนตุลาคมนี้
 
18 กันยายน 2557 , 12:45 น. , อ่าน 1299  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่