กลุ่มผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะเรียกร้องให้แก้ไขการจัดระเบียบการเดินรถสาธารณะ

  
     กลุ่มผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะเรียกร้องให้แก้ไขการจัดระเบียบการเดินรถสาธารณะ ต่อผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ได้ข้อสรุป อนุโลมให้กลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะสามารถเข้าไปจอดส่งผู้โดยสารยังจุดจอดรับส่งผู้โดยสาร ภายในตลาดวโรรสได้ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2557
ที่อาคารกองบังคับการ มณฑลทหารบกที่ 33 กลุ่มผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะและกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ากว่า 100 คน รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้ทางเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแก้ไขการจัดระเบียบการเดินรถสาธารณะ ซึ่งแต่เดิมบังคับให้รถบริการสาธารณะจอดตามป้ายจอดต่างๆ ให้ปรับมาเป็นการเดินรถอย่างอิสระ นอกจากนี้ ยังได้มีการร้องขอให้เปิดจุดจอดรถบริการสาธารณะบริเวณตลาดวโรรส เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน โดยมี พลตรีศรายุธ รังษี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมตัวแทนจากขนส่งเชียงใหม่ เข้าร่วมเจรจา
นางจิรภรณ์ ขันมอญ อายุ 56 ปี แกนนำกลุ่มผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะสี่ล้อเหลือง กล่าวให้เหตุผลว่า จากการที่ทาง คสช. ได้มีการจัดระเบียบการเดินรถโดยสารสาธารณะ โดยให้กลุ่มผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะจอดรับผู้โดยสารตามจุดต่างๆ ที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดให้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นมา ส่งผลให้กลุ่มผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากประชาชนใช้บริการรถโดยสารสาธารณะน้อยลง ทำให้ผู้ประกอบการขาดทุน จากแต่เดิมเคยมีรายได้กว่า 1,000 บาทต่อวัน ขณะนี้รายได้ลดลงเหลือเพียงวันละ 200-300 บาท จึงอยากให้มีการทำประชาพิจารณ์เพื่อหาแนวทางการแก้ไข และให้มีการอนุโลมในการจัดจุดจอดรถบริการสาธารณะบริเวณตลาดวโรรสเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ด้านนางปราณี กาวงศ์ ตัวแทนกลุ่มพ่อค้า แม่ค้าย่านตลาดวโรรสได้ กล่าว่า กรณีดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบการค้าขายในย่านตลาดวโรรสซบเซา ทำให้รายได้ลดลง
ภายหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกัน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวว่า เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะได้มีการประสานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออนุโลมให้กลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะสามารถเข้าไปจอดส่งผู้โดยสารยังจุดจอดรับส่งผู้โดยสาร ภายในตลาดวโรรสได้ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2557 จากนั้น จะได้มีการพูดคุยเพื่อหารือกันในการวางมาตรการในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ โดยอาจจะมีการเปิดจุดบริการรถโดยสารสาธารณะเพิ่มเติมในสายที่ 13 รับส่งผู้โดยสารจากสถานีขนส่งช้างเผือก ไปยังจุดจอดรถภายในตลาดวโรรสเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยทางเจ้าหน้าที่จะได้รับเรื่องที่ได้ร้องเรียนเอาไว้ ก่อนจะได้มีนัดประชุมคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งหาแนวทางในการดำเนินการแก้ไขต่อไป
 
18 กันยายน 2557 , 14:23 น. , อ่าน 1261  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่