ประชุมธุรกิจบริการสุขภาพนานาชาติเชียงใหม่ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อสุขภาพดี ชีวียืนยาว ด้วยวิถีล้านนา

  
     ประชุมธุรกิจบริการสุขภาพนานาชาติเชียงใหม่ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อสุขภาพดี-ชีวียืนยาว ด้วยวิถีล้านนา เริ่มขึ้นแล้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมในงาน Lanna Expo 2014
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีประชุมธุรกิจบริการสุขภาพนานาชาติเชียงใหม่ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อสุขภาพดี-ชีวียืนยาว ด้วยวิถีล้านนา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนธุรกิจบริการสุขภาพทั้งในและต่างประเทศร่วมประชุม เพื่อแสดงศักยภาพความก้าวหน้าของธุรกิจบริการสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ใน 6 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย บริการทางการแพทย์ ทันตกรรม นวดแผนไทย อัตลักษณ์ล้านนา สปา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการแพทย์แผนไทย เพื่อต่อยอดและเสริมฐานเดิมให้พัฒนาขึ้นอีก โดยจะมุ่งส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสนับสนุนให้ธุรกิจบริการสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ ก้าวไปสู่การเป็น Health Hub ในภูมิภาคอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความเข้มแข็งธุรกิจ SMEs ด้านบริการสุขภาพ รองรับการเปิดเสรีทางการค้ากับกลุ่มประเทศอาเซียน
งานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงาน Lanna Expo 2014 จัดระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2557 ในงานมีกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น การเสวนาทางวิชาการ การประชุมเจรจาแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางการแพทย์และทันตแพทย์ในกลุ่มอาเซียน นิทรรศการผลิตภัณฑ์และบริการ 6 ด้าน พร้อมสาธิตการใช้และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ในงานยังมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างเอกชนไทยและเกาหลีใต้ เพื่อร่วมมือในการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง บริการนวดไทยและสปา
 
19 กันยายน 2557 , 15:28 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่