คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่พร้อมภาคี เตรียมจัดงานบุพพเปตพลี ตานก๋วยสลากล้านนา

  
     คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่พร้อมภาคี เตรียมจัดงานบุพพเปตพลี ตานก๋วยสลากล้านนา เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม อุทิศถวายส่วนกุศลถึงบูรพกษัตริย์ผู้มีพระคุณต่อชาวเชียงใหม่
คณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานบุพพเปตพลี ตานก๋วยสลากล้านนา ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ คุ้มข่วงหลวงเชียงใหม่หรือเรือนจำเก่า บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา จนถึงหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
พระเทพวรสิทธาจารย์ เจริญพรว่า งานดังกล่าวต้องการให้ชาวเชียงใหม่ ร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม อุทิศถวายส่วนกุศลถึงบูรพกษัตริย์ผู้มีพระคุณต่อชาวเชียงใหม่ ซึ่งวันดังกล่าวตรงกับวันเทโวโรหณะ คือ วันที่พระพุทธองค์เสด็จลงมาจากสรวงสรรค์หลังโปรดพุทธมารดา จึงจะสร้างบันไดจำลองอัญเชิญพระพุทธรูปลงมาบริเวณหน้าศาลแขวงเก่า จากนั้น จะได้ร่วมกันสักการะและถวายทานสลากภัตแด่พระสงฆ์สามเณร 300 รูป พร้อมอวยทานแก่ผู้ยากไร้ และมอบผ้าห่มแก่ผู้จำศีลตามวัดต่างๆ 1,000 ราย/ชิ้น กิจกรรมครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพระสงฆ์สามเณร 134 วัด มาร่วมงานแล้วยังนำก๋วยสลากมาทำบุญ ขณะเดียวกันมีโรงเรียนต่างๆ ในเขตเมืองเชียงใหม่ แสดงความจำนงจัดสร้างต้นสลากยักษ์ พร้อมเครื่องครัวทานบริเวณหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่อลังการของงานตานก๋วยสลากของชาวเมืองเชียงใหม่ ผู้ประสงค์จะร่วมบุญทานครั้งนี้ติดต่อได้ที่วัดอินทขีลสะดือเมือง
 
19 กันยายน 2557 , 15:29 น. , อ่าน 1231  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่