งานมหกรรมท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ภายในงาน Lanna Expo 2014 เริ่มขึ้นแล้ว

  
    งานมหกรรมท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ภายในงาน Lanna Expo 2014 เริ่มขึ้นแล้ว เชิญชมบรรยากาศของชุมชนท่องเที่ยวจำลองในงานที่หาชมได้ยาก
นายสมชัย ใหม่จันทร์แดง รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าทางเข้าโถงต้อนรับ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ในงาน Lanna Expo 2014 งานดังกล่าวเพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน เพื่อให้มีการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความชัดเจน และเพื่อจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้เป็นที่รู้จักกับบุคคลทั่วไปและเกิดการเดินทางท่องเที่ยวในชุมชนเพิ่มขึ้น ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่นับว่ามีศักยภาพ มีความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและน่าสนใจหลากหลาย ทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม ประเพณีและวิถีชีวิต รวมทั้งการท่องเที่ยวโดยชุมชน งานดังกล่าวยังเป็นการพัฒนาเครือข่าย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รองรับตลาดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
กิจกรรมในงาน มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงจากชนเผ่าที่หาชมได้ยาก 24 ชุด สาธิตและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ภายในบูธสาธิตและจำหน่ายสินค้าจากชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่กว่า 30 คูหา ร่วมสัมผัสกับบรรยากาศของชุมชนท่องเที่ยวจำลอง พร้อมร่วมบันทึกภาพการจำลองวิถีชุมชนท่องเที่ยว นิทรรศการให้ความรู้กับการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน งานจัดระหว่างวันที่ 19-23 กันยายนนี้
 
19 กันยายน 2557 , 17:10 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่