สมาคมนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์และผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่จัดแข่งขันโบว์ลิ่ง

  
     สมาคมนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์และผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่จัดแข่งขันโบว์ลิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกับองค์กรภาครัฐและเอกชน นำรายได้เป็นกองทุนสวัสดิการสมาชิก
สมาคมนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์และผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแข่งขันโบว์ลิ่งเชื่อมสัมพันธ์สื่อมวลชน ภาครัฐและเอกชน ณ บูลลีโบว์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อสร้างบรรยากาศของความสามัคคี ปรองดอง สร้างเครือข่ายในการทำงาน ร่วมกันเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จากการเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้เล่น และหารายได้เป็นกองทุนสวัสดิการสมาชิก
ในอดีตที่ผ่านมา สื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กับ ข้าราชการ และองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนแต่ละองค์กรเป็นเจ้าภาพ และได้เลิกจัดตามสถานการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปมานานกว่า 20 ปี และได้กลับมาจัดอีกครั้งเพื่อความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ สร้างความสุขในการทำงานร่วมกันระหว่างสื่อมวลชนและองค์กรต่างๆ
 
20 กันยายน 2557 , 18:56 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่