คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม วิ่งมหากุศล เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2557

  
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม วิ่งมหากุศล เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2557 เพื่อนำเงินจากผู้มีจิตศรัทธาเข้าสมทบทุนราชสมาทร ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม วิ่งมหากุศล เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2557 โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แพทย์ พยาบาล นักศึกษาและประชาชน ร่วมงานคับคั่งเนื่องด้วยวันมหิดล ตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จ พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ กิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นทุกปีคือ การจัดงาน วิ่งมหากุศล เพื่อนำเงินจากผู้มีจิตศรัทธาเข้าสมทบทุนราชสมาทรช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 
21 กันยายน 2557 , 14:49 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่