เชียงใหม่ คาร์ ฟรี เดย์ 2014 เปิดเมืองปั่น

  
     จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน เชียงใหม่ คาร์ ฟรี เดย์ 2014 เปิดเมืองปั่น ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยว เพื่อลดมลภาวะ และเพื่อสุขภาพที่ดี
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพลตรีศรายุธ รังสี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 นำคณะนักปั่นจักรยานทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น ร่วมกิจกรรม เชียงใหม่ คาร์ ฟรี เดย์ 2014 เปิดเมืองปั่น ณ ลานห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ เพื่อรณรงค์ให้ลดการใช้รถยนต์และพลังงานที่เกิดนวามจำเป็น เพื่อลดโลกร้อน ลดผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมือง โดยใช้จักรยานเป็นทางเลือกการเดินทางทั้งระยะใกล้ ระยะไกล หรือเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีองค์ประกอบเอื้อต่อการใช้จักรยานทั้งในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยว กิจกรรมดังกล่าวมีนักปั่นจักรยานเข้าร่วมงานนับพันคน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัญหามลภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ ต้องได้รับการดูแล การรณรงค์ให้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะลดมลภาวะ สร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้ปั่น และเป็นการส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ เป็นเมืองท่องเที่ยวโดยใช้จักรยานเป็นพาหนะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาเส้นทางจักรยานให้ใช้ได้จริงในเขตเมืองเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถใช้จักรยานในชีวิตประจำวันได้
 
21 กันยายน 2557 , 15:12 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่