เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ
นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ โดยเทศบาลนครเชียงใหม่จัดงานสัปดาห์วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2557 ในวันแรก มีการประกวดวงดนตรีสากล Chingmai Love Music Challenge 2014 ณ โรงพลศึกษา 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ส่วนวันที่สอง มีการมอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2557 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และมีการแสดงของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า เด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของชาติในการจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่และรับภารกิจในการดูแลรักษาบ้านเมืองต่อไปในอนาคต เพื่อให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรือง และสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยประจำชาติ ในส่วนของเทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมนี้ทุกปี เพื่อให้สังคมตระหนักและเห็นคุณค่าของเด็กและเยาวชนไทย ที่ต้องได้รับการดูแล ปลูกฝัง สั่งสอน ให้ความรักจากครอบครัวและสังคม เพื่อเป็นรากฐานที่แข็งแรงในอนาคต
 
21 กันยายน 2557 , 17:22 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่