จังหวัดเชียงใหม่มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรและบุคคลผู้ให้การสนับสนุนโครงการทูบีนัมเบอร์วัน

  
     จังหวัดเชียงใหม่มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรและบุคคลผู้ให้การสนับสนุนโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ตั้งเป้าปี 2561 จะเป็นจังหวัดต้นแบบระดับเพชร โครงการทูบีนัมเบอร์วัน
นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่บุคคลและตัวแทนองค์กรที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการ To Be Number One จังหวัดเชียงใหม่ประจำปี พ.ศ.2557 ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัลจังหวัด To Be Number One กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 1 สถานประกอบการได้รับรางวัลชมรม To Be Number One กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1 จำนวน 1 แห่ง และกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 จำนวน 2 แห่ง และเยาวชนได้รับรางวัลเก่งและดี To Be Number One Idol และ To Be Number One Dancercise Championship ระดับประเทศ ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวแสดงความชื่นชมองค์กรและผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ที่ร่วมกันทำให้สังคมน่าอยู่ สุข สะอาด ปราศจากยาเสพติด
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มี วิสัยทัศน์ ปี 2556-2560 เป็นต้นแบบ ศูนย์การเรียนรู้ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one กลุ่มเยาวชนและกลุ่มเข้าถึงยาก โดยตั้งเป้าจะเป็นต้นแบบระดับเพชรในปี 2561
 
22 กันยายน 2557 , 17:58 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่