กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดสัมมนาเรื่อง สัมผัสถึงหัวใจ สินค้าล้านนา ตลาดใหม่ ไลฟ์สไตล์ ในแดนอาทิตย์อุทัย เพื่อเตรียมพร้อมบุกตลาดญี่ปุ่น

  
     นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่องสัมผัสถึงหัวใจ สินค้าล้านนา ตลาดใหม่ Lifestyle ในแดนอาทิตย์อุทัย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปางและลำพูน จัดโครงการดังกล่าวเพื่อจัดทำแผนการตลาดเชิงลึก เพื่อแสวงหาตลาดกลุ่มศักยภาพใหม่ๆ ในตลาด RCEP และดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานตัวอย่างเพื่อทดสอบ ความต้องการตลาดต่างประเทศ โดยได้นำคณะผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จำนวน 10 ราย เดินทางไปแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับคู่ค้าสร้างและขยายพันธมิตรทางธุรกิจและเจรจาการค้า ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนที่ผ่านมา โดย นำสินค้าไปจัดแสดงและจำหน่ายได้รับความสนใจจากผู้เยี่ยมชมงานจำนวนมากโดยมีผู้นำเข้าญี่ปุ่นสนใจขอข้อมูลและแลกเปลี่ยนนามบัตร 140 ราย คาดว่าจะมีการสั่งซื้อสินค้าภายใน 1 ปี มูลค่าไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท สินค้าที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษหรือผลิตภัณฑ์ ECO ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ยังได้เชิญหอการค้าโตเกียว มาศึกษาและสำรวจความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสาขาที่เชียงใหม่ เนื่องจากมีความพร้อมด้านการคมนาคมขนส่งทางอากาศเป็นศูนย์รวมของสินค้าหัตถกรรมบริการสุขภาพการท่องเที่ยว และยังมีสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่อีกด้วย การสัมมนาการตลาดเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเผยแพร่ผลการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ เจาะตลาดศักยภาพกลุ่มใหม่ในอาเซียน+6 การเผยแพร่จัดการความรู้จักการทดสอบตลาดญี่ปุ่น และการแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ร่วมงาน 78th Tokyo International gift show autumn 2014 ประเทศญี่ปุ่น
 
23 กันยายน 2557 , 15:49 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่