สาวชาวลำปาง โชคดีได้รถยนต์ซูซูกิ ซิเลลิโอ ในงาน Lanna Expo 2014

  
     งาน Lanna Expo 2014 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ปิดฉากลงแล้วอย่างประสบความสำเร็จ โดยทุกวันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมงานจำนวนมาก เฉลี่ยไม่น้อยกว่าวันละสามหมื่นคน โดยมีการคาดการรายได้สะพัด 150 ล้านบาท ตลอดการจัดงาน โดยในวันสุดท้ายมีการจับฉลากรางวัลสมนาคุณผู้เที่ยวชมงาน โดยนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้จับ รางวัลโทรศัพท์มือถือ 5 เครื่องและรถยนต์ซูซูกิ ซีเลลิโอ หนึ่งคัน ผู้โชคดีได้แก่ นางกาญจนา ผาแก้ว จากอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
สำหรับการจัดงาน Lanna Expo 2014 ครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก มีผู้เที่ยวชมงานจำนวนมากทุกวัน มีกิจกรรมในงานอย่างหลากหลาย และเป็นเวทีให้แต่ละหน่วยงานได้แสดงศักยภาพ สรุปผลการดำเนินงานเพื่อประชาชนตลอดปีที่ผ่านมาและยังเป็นโอกาสช่องทางทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยด้วย
 
24 กันยายน 2557 , 09:44 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่